Projektverksamheten

NTF är i grunden uppbyggd som en projektorganisation med över 80 års erfarenhet av planering och genomförande av projekt. Oavsett om ni planerar en liten avgränsad aktiviteter eller vill ha samordnad verksamhet över hela landet och under hela året så kan vi stötta och bidra under förutsättning att syftet är ökad trafiksäkerhet. Vi genomför årligen en rad nationella projekt som finansieras med medel från Trafikverkets stöd till ideella organisationer. Inte sällan innebär det nationell samordning, lokal planering och ett genomförande som involverar hundratals frivilliga.

NTF:s styrka ligger just i sin organisation där länsförbundens geografiska spridning över hela landet möjliggör för lokalanpassad planering och en närhet till genomförandet. Det innebär även att vi kan skräddarsy aktiviteterna efter behov. Oavsett om vi ansöker om medel från en myndighet och projektet kräver ett genomförande i samtliga kommuner eller om vi får ett uppdrag av en annan partner som vill genomföra en aktivitet enbart i Sveriges tio största städer så är den nationella samordningen en styrka. Regionala och lokala projekt planeras och genomförs i första hand med hjälp av det lokala NTF-förbundet där man kan dra större nytta av god lokalkännedom och personliga kontakter.

Nedan listar vi våra pågående och tidigare projekt. Kontakta gärna oss om du vill öka trafiksäkerheten tillsammans med NTF och behöver stöd av vår projektorganisation.