Barn 0 - 4 år - Bilbarnstol

När barnet kan sitta stadigt utan stöd för huvudet är det dags att byta till en bakåtvänd bilbarnstol. Den monteras, med hjälp av underförankringsband och bilbältet eller ISOFIX, bakåtvänd i fram- eller baksätet. Barnet hålls på plats av det bälte som hör till bilbarnstolen. Titta gärna på vår instruktionsfilm för tips och råd om hur den bakåtvända bilbarnstolen monteras rätt.

Montera en bilbarnstol

När och hur använder du en bilbarnstol på rätt sätt

När barnet kan sitta stadigt utan stöd för huvudet är det dags att byta till en bakåtvänd bilbarnstol. Den monteras i fram- eller baksätet med hjälp av underförankringsband och bilbältet. Det finns också stolar som monteras direkt med ISOFIX, eller på en bas som sitter fast i bilens ISOFIX-fästen. Även stödben krävs vid fastsättning av de flesta bakåtvända bilbarnstolar, framför allt i baksätet. Barnet hålls på plats av det internbälte som hör till bilbarnstolen. Internbältet ska alltid sitta tätt mot barnets kropp. En tumregel är två fingrar mellan bältet och barnet. Internbältet ska gå rakt ut från axeln, eller strax ovanför axeln.

Om föraren är ensam vuxen i bilen är det oftast tryggast att ha barnet i framsätet. Framsätet kan också medge större benutrymme för barnet. För att använda passagerarsätet fram måste krockkudden vara satt ur funktion, vara avaktiverad. Krockkudden på passagerarplatsen kopplas ur genom nyckelavstängning om din bil har det, eller av en auktoriserad verkstad.

Barn ska åka bakåtvänt så länge som möjligt, helst upp till 4-5 års ålder. Forskning har visat att risken för att små barn dödas eller skadas svårt är fem gånger högre i framåtvända stolar än i bakåtvända. Barnets huvud är proportionellt större och tyngre vilket innebär att kroppens tyngdpunkt befinner sig högre upp. Det leder i sin tur till att huvudet utsätts för extra stora påfrestningar vid en häftig inbromsning eller kollision. Barn har därför större risk för att få nack- och skallskador än vad vuxna har. För den som åker framåtvänd blir belastningen på nacken mycket stor vid en frontalkollision. Huvudet kastas framåt med enorm kraft och det enda som håller tillbaka huvudet är nacken. En vuxens nacke klarar denna belastning relativt bra, men det gör inte nacken på ett litet barn. När barnet sitter i en bakåtvänd bilbarnstol belastas hela barnets rygg och huvud i stället för bara den mycket svagare nacken.

Den bakåtvända bilbarnstolen är urvuxen när barnets huvud sticker upp med en tredjedel ovanför kanten, ungefär i höjd med barnets ögon, eller när stolens rekommenderade vikt- eller längdgräns har passerats.

 

Här kan du ladda ner de svenska rekommendationerna.

 

Svensk rekommendation

Rätt montering

Den bakåtvända bilbarnstolen kan vara svårare att montera än babyskyddet. Stolens bruksanvisning talar om på vilka platser i bilen som skyddet kan monteras. Bilens bruksanvisning kan ge information om var underförankringsband kan fästas. Underförankringsbanden ska vara väl sträckta. Det är viktigt att pressa ned stolen i bilsätet samtidigt som man sträcker underförankringsbanden. Ta gärna hjälp av någon mer vuxen vid monteringen. Andra bakåtvända bilbarnstolar ska sättas i en bas. Basen monteras i bilens ISOFIX-fästen, har ett stödben och även en frontbygel mot bilsätets ryggstöd. Frontbygeln låser fast basen i bilsätet och är en viktig säkerhetsdetalj som alltid skall användas.

Frontbygel respektive underförankringsband löser problemet med rotation av bilbarnstol vid en krock bakifrån eller returen (bakåtkastet) i en frontalkrock. Även i en voltningsolycka motverkar underförankringsband och frontbygel att stolen flyttar på sig och slår i taket. Underförankringsband ger en fastare installation och håller tillbaka stolen bättre, men frontbygel är oftast lättare att använda. Vid montering i framförallt baksätet är det viktigt att stolen är försedd med stödben för att minimera framkast vid en eventuell frontalkollision. Bästa möjliga montering i framsätet är att bilbarnstolen tillåter montering mot instrumentpanelen, då finns inte samma behov av att ha stödben.

Kontrollera noga i bruksanvisningen hur bilens bälte ska dras och vilken lutning stolen bör ha. Bilbarnstolen får inte luta mer än 30-35 grader, men ofta räcker cirka 20-25 graders lutning. Man bör inte lägga något under bilbarnstolen om det inte är ett tillbehör till stolen. Kontrollera att höjden på stolens internbälte är i höjd med barnets axel när barnet sitter i stolen. Bältet ska aldrig komma nerifrån eftersom det då kan bli en kompression på barnets ryggrad. Det är oftast enklare att justera höjden på axelbanden innan stolen monteras fast i bilen.

Observera att den bakåtvända bilbarnstolen aldrig får användas på passagerarplats med aktiv krockkudde. Sidokrockkudde och sidokrockgardin utgör däremot inte någon fara för barnet.

Marknadsöversikter

Frågor och Svar

Vi funderar på att köpa en bilbarnstol som endast är godkänd upp till 18 kg. Andra märken anger att deras stolar är godkända upp till 25 kg.

Vår äldste son fyller 3 år i april, är ca 105 cm lång och väger ca 18 kg. Vad är viktigast att tänka på när man ska byta från bilbarnstol till bältesstol?

Jag är en blivande mamma som undrar vilken typ av bilbarnstol jag bör använda.

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.