Barn i bil

Barn 0-4 år - bakåtvänd bilbarnstol

När barnet kan sitta stadigt utan stöd är det dags att byta till en bakåtvänd bilbarnstol
Den monteras, med hjälp av underförankringsband och bilbältet eller isofix, bakåtvänd i fram- eller baksätet. Barnet hålls på plats av det bälte som hör till bilbarnstolen. 

Om föraren är ensam vuxen i bilen är det oftast tryggast att ha barnet i framsätet. 
För att använda passagerarsätet måste krockkudden vara ur funktion. Krockkudden på passagerarplatsen kopplas ur av en auktoriserad verkstad eller av dig om din bil har nyckelavstängning för krockkudden. 

Barn ska åka bakåtvänt så länge som möjligt, helst upp till 5 års ålder. Stolen är urvuxen när barnets huvud sticker upp med en tredjedel ovanför kanten, ungefär i höjd med barnets ögon, eller när stolens rekommenderade viktgräns har passerats.

 

Vad säger forskningen?
Barnets kropp skiljer sig markant från vuxnas kroppar när det gäller storlek, proportioner och skadetolerans. Det handlar framför allt om huvudets storlek, tyngd och tyngdpunkt i förhållande till kroppen. Samtidigt är barnets nackmuskulatur outvecklad och bröstkort och revben mjukare och därmed sämre på att skydda de inre organen. (Burdi, Huelke, Snyder & Lowrey 1969)


Redan på 70-talet visar forskare att accelerationskrafter som uppmätts i krockdockors huvud är mycket lägre i bakåtvänd skyddsutrustning än framåtvänd. (Turbell 1974)

Vid flera studier har visats att bakåtvänt åkande reducerar risken för skador mer än framåtvänt åkande. (Tingvall 1987, Carlsson, Norin & Ysander 1991)

Från mitten av 90-talet har bilarna en styvare konstruktion, vilket kan ge en ökad belastning vid en krock. För vuxna hjälper krockkuddar, bältesförsträckare mm men för framåtvända barn blir påfrestningarna kritiska. För barn som färdas bakåtvänt utgör bilarnas styvare uppbyggnad inget problem. (Krafft & Malm, 2008)

Läs mer i en litteraturstudie om barn i bil, framtagen av VTI.

 

Risker för fel?
Den bakåtvända bilbarnstolen kan vara knepig att montera, men fungerar mycket bra när den väl sitter på plats. Stolens bruksanvisning talar om på vilka platser skyddet kan monteras. Bilens bruksanvisning kan ge information om var underförankringsband kan fästas. Underförankringsband ska vara väl sträckta. Det underlättar om man är två vuxna vid monteringen, eftersom det annars kan vara svårt att pressa ned stolen i bilsätet samtidigt som man sträcker underförankringsbanden. Kontrollera att höjden på stolens bälte är i höjd med barnets axel när barnet sitter i stolen. Det är oftast enklare att justera höjden på axelbanden innan stolen monteras fast i bilen. Kontrollera noga i bruksanvisningen hur bilens bälte ska dras och vilken lutning stolen bör ha. Stolen ska inte luta för mycket.


Låt gärna försäljaren kontrollera monteringen innan stolen tas i bruk och tveka inte att be om hjälp.

OBS! Skyddet får aldrig användas på plats med aktiv krockkudde! Sidokrockkuddar är inget problem.

 

Kombistolar
Rekommenderas inte av NTF, framför allt då risken är stor att stolen vänds och barnet börjar åka framåtvänt för tidigt. Det finns skydd som är godkända för både bakåtvänt och framåtvänt bruk. Skydden kan t.ex. fungera och monteras som bakåtvänd bilbarnstol alternativt framåtvänd bilbarnstol där barnet bältas med skyddets interna bälte eller som framåtvänd bältesstol där barnet bältas med bilens bälte. I det senare fallet ska skyddets bälte monteras bort, för att förhindra felbruk. Viktgränserna kan variera för ett och samma skydd beroende på hur det används. Vändbara skydd kan behöva ändras då man vänder dem framåt, vilket kan öka risken för felanvändning.


För den grupp barn som inte kan använda det vändbara skyddet bakåtvänt tills skyddets bälte är urvuxet på grund av att barnet blivit för långt, finns inget behov att använda skyddet som framåtvänd bilbarnstol eftersom stolens bälte är urvuxet även när skyddet vänds framåt. Viktigt att använda stolen bakåtvänd tills barnet är 4-5 år.

Sök bilbarnskydd i Marknadsöversikt för bilbarnskydd.

Läs NTFs frågor och svar om barn i bil