Byte av utländskt körkort till svenskt

Har ett körkort taget i Ukraina. Hur kan detta bytas till ett svenskt?

I Sverige kan du bara byta ett körkort från något annat EES-land*, Schweiz eller Japan. Den som ska byta sitt körkort måste också ha en giltig och godtagbar id-handling.

* EES-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Körkort som är utfärdade i stater utanför EES-området gäller inte i Sverige om innehavaren är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år. Ditt körkort går alltså inte att byta ut till ett svenskt körkort. För att få ett svenskt körkort måste du uppfylla de krav som ställs på körkortstagare i Sverige.

Ett utländskt körkort gäller aldrig i Sverige:

  • Om det är ogiltigt i den stat där det har utfärdats
  • Om Länsstyrelsen har förklarat det ogiltigt
  • Om det har bytts ut mot ett svenskt körkort, eller om innehavaren också har ett svenskt körkort som är omhändertaget eller återkallat
  • Innan innehavaren har fyllt 18 år (gäller ej behörigheter som har ett lägre ålderskrav).

Läs mer om utländska körkort på Transportstyrelsens hemsida.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad inom trafiksäkerhetsområdet, ange din e-postadress nedan.

Jag godkänner härmed att NTF får samla in, använda och behandla mina personuppgifter som jag har angivit i detta formulär i enlighet med vår Integritetspolicy. Markera kryssrutan till vänster om du accepterar detta.

Andra sidor relaterade till din sökning