Konsumentupplysning

För att skydda dig och andra

Om man med sitt fordon råkar skada någon annan person, ett annat fordon eller någons egendom, så får den som drabbas ersättning genom trafikförsäkringen. Om man själv som ägare eller ens passagerare skadas, får man också ersättning genom trafikförsäkringen.

Trafikförsäkringen ersätter dock inte skador på ditt eget fordon. Den kan därför kompletteras med frivilliga försäkringar som ersätter fordonets ägare för t ex skador på bilen, stöld eller inbrott. De flesta försäkringsbolag erbjuder olika typer av tilläggsförsäkringar och de kan variera mellan bolagen.

När måste man ha en trafikförsäkring?

Hög straffavgift om man inte har en trafikförsäkring

Den skadade har ofta rätt till kostnadsfritt biträde av ombud i skaderegleringen efter en trafikskada.

Ägaren är skyldig att ha sitt fordon trafikförsäkrat - förutom om man ställer av sitt fordon.