Våra svar på inkomna remisser...

NTF svarar på remisser då vi bedömer att vårt svar kan ha påverkan på trafiksäkerheten. Nedan beskrivs inkomna remisser tillsammans med vårt svar kortfattat. För fullständiga svar hänvisar vi till nedladdningsbar PDF.