Bilbarnstolsskola – för ditt barns säkerhet i bil

Bilbarnstolsskolan är en vägledning för dig som har en bilbarnstol eller ska köpa en bilbarnstol. I skolans åtta delar går vi igenom de mest grundläggande delarna för att välja en säker bilbarnstol och kunna använda den korrekt. I slutet av skolan får du även möjlighet att testa dina kunskaper. Vi rekommenderar alla som ska köpa eller installera en bilbarnstol för första gången och inte har möjlighet att rådfråga en NTF certifierad återförsäljare att genomföra självtestet som här tillhandahålls av Axkid.

Skolan är framtagen i ett samarbete mellan det svenska bilbarnstolsföretaget Axkid och NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. Fokus ligger huvudsakligen på perioden då ditt barn bör åka bakåtvänt och de livsviktiga beslut som tas kring detta. Önskar du mer information, support eller guidning i andra frågor gällande barn i bil, barnsäkerhet eller övriga frågor, tveka inte att besöka Axkids eller NTF:s hemsida för mer information eller varför inte kontakta oss direkt.

Kapitel 1: Ditt barns behov av skydd i bilen

För att ditt barn ska åka säkert i bilen behöver det någon form av bilbarnskydd. Det beror på att bilen inte är byggd för barn utan för vuxna. Från det att barnet föds tills det är 10-12 år behövs ett bilbarnskydd istället för eller tillsammans med bältet. Detta sägs också i Trafikförordning (1998:1276) 4 kap 10 §: ”Barn som är kortare än 135 centimeter skall använda bilbarnstol, bälteskudde eller annan särskild skyddsanordning för barn i stället för eller tillsammans med bilbältet”. Först när barnet börjar närma sig puberteten är kroppen färdigväxt och bältet fungerar bra även utan något bilbarnskydd.

Under ett barns uppväxt behövs generellt fyra olika typer av bilbarnstolar:

 • Babyskydd
 • Bakåtvänd bilbarnstol
 • Bältesstol
 • Bälteskudde

Ett babyskydd används från födseln upp till cirka 6-9 månaders ålder och brukar godkännas från 0-13 kg eller 40-75 cm. Ett babyskydd är smidigt att använda då det i många fall även är kompatibelt med din barnvagn. När ditt barn kan sitta upprätt på egen hand kan du byta till en bakåtvänd bilbarnstol.

Den bakåtvända bilbarnstolen är den bilbarnstol som används under en stor del av barnets uppväxt. Eftersom barn ska åka bakåtvänt så länge det bara går är det viktigt att vara noggrann vid valet av din bakåtvända bilbarnstol, både då det kommer till maxgränser så väl som till funktioner.

När barnet har vuxit ur den bakåtvända bilbarnstolen, vilket, baserat på medellängd och vikt på barn i Sverige, sker vid ungefär 6 - 7 år, är det dags att använda en bältesstol, för att slutligen avsluta bilbarnstolsresan med en bälteskudde. Notera att babyskydd kan vara en del av den bakåtvända bilbarnstolen, vissa bakåtvända bilbarnstolar kan användas från det att barnet är nyfött. Notera också att bältesstol och bälteskudde till viss del kan ersätta varandra.

Kapitel 2: Låt ditt barn åka bakåtvänt länge

Visste du att det är upp till fem gånger säkrare att åka bakåtvänt än framåtvänt? Därför bör alla barn åka i en bakåtvänd bilbarnstol så länge det bara går. Det finns tyvärr ännu inga lagar som reglerar detta, men det är starkt rekommenderat att ditt barn ska åka bakåtvänt upp till minst 4 års ålder. Men för ditt barns säkerhet gärna ännu längre, upp till 6–7 års ålder.

Varför bakåtvänt?
Den stora anledningen till att en bakåtvänd bilbarnstol är så pass mycket säkrare är den otroliga support den ger barnets huvud, nacke och kropp vid en krock. Ett barns huvud är i relation till resten av kroppen stort och tungt, och utgör som mest 25% av barnets totala kroppsvikt. Jämför detta med en vuxen människa där huvudet utgör endast 6% av den totala kroppsvikten så blir det tydligt att barns huvud behöver mycket mer stöd.

Samtidigt är barnets nacke extra sårbar eftersom den inte är helt utvecklad än. Den känsliga nacken, i kombination med huvudets vikt, gör det ännu viktigare att skydda och ge hela barnet stöd så länge som möjligt. I en bakåtvänd bilbarnstol bromsas huvud och kropp upp samtidigt.

Krocktester med bakåtvänd respektive framåtvänd stol
Frontala krocktester visar att krafterna som påverkar nacken är betydligt mycket högre när barnet sitter framåtvänt jämfört med en bakåtvänd bilbarnstol. Under en frontalkrock i en framåtvänd stol flyger barnets kropp ut ur bilbarnstolen och det är endast bältet som håller överkroppen på plats, medan huvudet vill fortsätta framåt. Detta resulterar i att krockkrafterna överförs till barnets nacke, vilket skapar en enorm spänning i nacken. En bakåtvänd bilbarnstol ger stöd till barnets rygg, nacke och huvud, vilket gör att krockkrafterna fördelas över ett större område och därmed minskas kraften på den känsliga nacken avsevärt. Därför ger en bakåtvänd bilbarnstol ett mycket bättre skydd för ditt barn och minskar risken för skador vid en krock.

 

Bakåtvänt – robust och förlåtande
Viktigt att komma ihåg är också den bakåtvända bilbarnstolens robusthet. Självklart ska man alltid sträva efter att göra helt rätt vid installation av både bilbarnstol och av barn. Fördelen med en bakåtvänd bilbarnstol är dock att den skyddar barnet även om barnet inte alltid sitter hundraprocentigt korrekt. Detta till skillnad från när barnen åker framåtvänt, där ett slack i bältet eller att barnet lutar sig framåt eller åt sidan kan få farliga konsekvenser.

Krockfilm

Kapitel 3: Hur du väljer en godkänd bilbarnstol

Tester och reglementen - alla bilbarnstolar som säljs i Sverige måste testas och godkännas enligt reglemente UN R.44 eller UN R.129.

UN R.44 – I detta reglemente godkänns bilbarnstolar efter barnets vikt och det finns totalt fem fördefinierade viktgrupper där en stol kan vara godkänd för flera av dessa. Detta reglemente genomgår nu en utfasning för att gå över till det nyare UN R.129 reglementet.

UN R.129 – Här godkänns bilbarnstolar efter barnets längd men även genom en övre viktgräns för bilbarnstolar med ISOFIX. I detta godkännande ingår även sidokollisionstester. i-Size är en godkännande-kategori inom R.129.

Välj en Plustestad bilbarnstol
Det finns också tuffare tester som kan göras på en redan godkänd bilbarnstol. Det svenska “Plustestet” garanterar en extra hög krocksäkerhet för ditt barn. I Plustestet testas bilbarnstolen i en högre hastighet och med en kortare inbromsningssträcka. Och det viktigaste av allt, testet inkluderar särskilda sensorer som mäter belastningen på barnets nacke vid det höga krockvåldet.

Höga vikt- och längdgränser för maximal säkerhet länge
Vi är ju alla olika och det är också våra barn. Vissa växer lite snabbare på längden, medan andra är lite tyngre. Idag finns det alternativ på marknaden som gör att de flesta barn kan åka bakåtvänt så länge som möjligt, gärna upp till ca 6–7 års ålder. Det är därför viktigt att välja en bilbarnstol som räcker för hela den bakåtvända perioden.

Vid bakåtvänd installation med ISOFIX finns det alltid en viktbegränsning vilket är totalt 33 kg för bilbarnstol och barn. Detta innebär att ju lättare bilbarnstolen är desto mer kan barnet väga. De allra flesta bakåtvända bilbarnstolar med ISOFIX är idag godkända upp till en maximal vikt för barnet på 18 kg. Men nu finns även lättare bilbarnstolar med ISOFIX som ger möjlighet för barnet att sitta bakåtvänt till 23 kg och 125 cm.

För bältesmonterade bilbarnstolar bör man också leta efter höga maxgränser. Det vanligaste är att denna typ av bilbarnstolar är godkända upp till 25 kg. Men numera, i R.129-reglementet, finns det även bältesmonterade bilbarnstolar där barnet kan väga upp till 36 kg.

Och kom ihåg, leta även efter en bilbarnstol som ger ditt barn möjlighet att nå dessa maxgränser med hög komfort och tillräckligt med benutrymme. En bra bilbarnstol behöver både ha höga maxgränser OCH kunna anpassa sig efter ett växande barn i din bil.

Kapitel 4: Installera skyddet i bilen

Hur ser installationsmöjligheterna för bilbarnstol ut i din bil? När du förstått hur viktigt det är med bakåtvänt åkande och Plustest är det dags att gå vidare i processen. Vilken bilbarnstol är kompatibel med din bil och vilka installationsmöjligheter finns det? Det finns två installationsmöjligheter: ISOFIX och bältesmontering. ISOFIX är ett fästsystem för bilbarnstolar som är internationellt standardiserat och finns i princip i alla bilar som tillverkats efter 2006, dock inte alltid i framsätet.

Bältesmontering innebär istället en installation med hjälp av bilens eget trepunktsbälte. Så kolla över vad din bil har för möjligheter. Många bilbarnstolar installeras och används tyvärr på fel sätt vilket kan påverka säkerheten för ditt barn. Olika bilbarnstolar är olika svåra respektive enkla och smidiga att installera. Välj därför gärna en bilbarnstol som är lätt att installera. Idag finns det bakåtvända bilbarnstolar på marknaden som snabbt installeras säkert och tryggt på under 30 sekunder. För att skapa dig en bra bild av hur installationen görs kan du exempelvis kika på installationsfilmer.

Ur säkerhetssynpunkt är det ingen skillnad om din bilbarnstol installerats med ISOFIX eller med bältesmontering. En ISOFIX-installation är dock generellt enklare och minskar risken att installera fel. Men idag har även vissa bältesmonterade bilbarnstolar smarta funktioner för att underlätta installationen, bland annat självåtdragande förankringsband.

Känner du dig osäker på om bilbarnstolen passar just din bil har flera av bilbarnstolstillverkarna billistor » för att ge dig bästa möjliga guidning genom ditt köp. Kom också ihåg att olika platser i bilen kan vara kompatibla för olika typer av bilbarnstolar. Exempelvis kanske det inte finns ISOFIX på alla ställen i bilen och man kan då använda både bältesmonterade bilbarnstolar och ISOFIX bilbarnstolar om familjen har flera barn.

Installera din bilbarnstol i framsätet
Det är viktigt att du läser manualen för din bil och manualen för din bilbarnstol för att se på vilka platser i bilen det är godkänt att installera bilbarnstolen. Väljer du att installera babyskydd eller bakåtvänd bilbarnstol i framsätet måste krockkudden stängas av.

Kapitel 5: Hur du bäst köper bilbarnstol

När du valt modell på din bilbarnstol och tagit hänsyn till krocktester, säkerheten med bakåtvänt åkande och rätt modell för dina förutsättningar är det dags att slå till och köpa din bilbarnstol. Du kan köpa din bilbarnstol i en butik eller från en E-handel hos återförsäljare eller direkt från bilbarnstolsföretaget. Alternativet att köpa en bilbarnstol begagnad avråder vi från om bilbarnstolens historik är okänd, se mer om detta nedan.

I butik: Fördelen med att handla i butik är att du ofta kan få hjälp av butikspersonalen. I de allra flesta butiker finns idag personal med god kunskap om bilbarnstolar och barns säkerhet i bil. Många butiker har även NTF-certifierad personal, vilket innebär att personen har genom gått NTF:s certifiering med utbildning om säkerhet för barn i bil och därmed kan ge goda tips och råd till dig som kund. Fördelen med att handla i butik är att du även kan känna på produkten, provinstallera den i din bil och med ditt barn, och i många fall ta hem den direkt.

E-handel: Fördelen med att handla på internet är att utbudet ofta är större, du kan handla när du vill och du får möjlighet att göra din efterforskning i den takt som passar dig. Idag har även de allra flesta E-handlare en god support då det gäller råd och hjälp, men också för eventuella returer eller reklamationer. Idag finns även bilbarnstolstillverkare som säljer i egen regi och erbjuder så kallade ”Car fit Guarantee” vilket innebär att om bilbarnstolen inte passar i bilen så får du skicka tillbaka stolen kostnadsfritt.

Begagnat: Vi vill göra dig uppmärksam på osäkerheten med att köpa begagnade bilbarnstolar. Mycket beror på alla de osäkerhetsfaktorerna med att köpa en bilbarnstol på andrahandsmarknaden. I många fall har du inte någon aning om bilbarnstolens historia eller känner säljaren. Bilbarnstolen kanske har varit med i en krock och borde ha kasserats, eller så är den gammal och har dolda fel som inte kan upptäckas med blotta ögat. Precis som med allt annat så går utvecklingen framåt, både tester och säkerhet utvecklas och högre krav ställs på nya bilbarnstolar.

Läs mer om vad NTF säger om att köpa begagnade bilbarnstolar här: När du köper begagnat » Men hur vet man egentligen hur gammal en bilbarnstol är och när är den för gammal? På undersidan av bilbarnstolen finns det små klockor instämplade som indikerar när bilbarnstolen tillverkades. Se filmen på den här sidan för mer information om hur dessa ska tolkas: Bilbarnstolars livslängd ». En gemensam rekommendation i Sverige är att bilbarnstolars livslängd är ungefär 10 år, och att man då utgår från när bilbarnstolen togs i bruk, det vill säga datumet på inköpskvittot. Ta del av rekommendationen här: Svensk rekommendation »

Kapitel 6: Checklista innan ditt köp

Nu har du förhoppningsvis redan bestämt dig för vilken bilbarnstol du vill köpa till ditt barn. Men för att säkerställa att du har gjort ett bra och säkert val för ditt barn, checka av följande punkter:

Har jag förstått…

 • Vilken typ av bilbarnstol behöver mitt barn?
 • Vikten av bakåtvänt åkande – upp till fem gånger säkrare?
 • Vad en Plustestad bilbarnstol innebär för mitt barns säkerhet?

 

Har jag valt?

 • En bilbarnstol som passar min aktuella bil?
 • En bilbarnstol med en smidig och säker installation?
 • En bakåtvänd bilbarnstol med höga maxgränser så barnet kan åka bakåtvänt länge?
 • En säker bilbarnstol som täcker mina önskade behov?

 

Checkade du i alla boxarna, eller är det någon punkt du känner dig osäker på? Kom ihåg att du aldrig är ensam, det finns alltid möjlighet att fråga om hjälp. Både återförsäljare, bilbarnstolstillverkare som Axkid och organisationer som NTF svarar gärna på dina frågor och funderingar.

Kapitel 7: Att använda bilbarnstolen på rätt sätt

När du har kommit till detta kapitel har du förhoppningsvis bestämt dig för vilken bilbarnstol du ska använda och kanske till och med fått hem den. Nedan har vi sammanställt några punkter som är värdefulla att tänka på för att använda din bilbarnstol på ett korrekt och säkert sätt.

Installation och avstängning av krockkudde
Hur vet jag egentligen om min stol är rätt installerad? Först och främst, läs bilbarnstolens manual noga och se till att du förstår varje steg. De flesta bilbarnstolsföretag har även egna installationsfilmer där de steg för steg går igenom installationen. Har du valt en bilbarnstol med tydlig och lätt installation bör det inte vara några konstigheter – det ska vara lätt att göra rätt.

En bakåtvänd bilbarnstol eller ett babyskydd får ALDRIG monteras framför en aktiv krockkudde i framsätet. Idag erbjuder de flesta biltillverkare någon form av säker urkoppling av krockkudden och då fungerar passagerarplatsen alldeles utmärkt för den bakåtvända bilbarnstolen. Visste du att en bakåtvänd bilbarnstol i framsätet oftast ger mer plats för ditt barn och att sidokrockkuddar inte utgör någon fara för barn, vare sig de åker bakåtvänt eller framåtvänt.

Hur ska bilbarnstolens bälte vara på barnet?
Hur barnet sitter i bilbarnstolen kan vara avgörande för säkerheten. I en bakåtvänd bilbarnstol ska internbältet gå över axeln och rakt bakåt. Bältet ska spännas åt så pass hårt att du som vuxen får in max två fingrar mellan bältet och barnet. Ta alltid av tjocka ytterkläder när barnet sitter i bilbarnstolen, så att internbältet kommer så nära kroppen som möjligt. Vid användning av tjocka ytterkläder i bilbarnstolen kommer internbältet för långt ifrån barnet vilket påverkar säkerheten negativt.

För att ge ditt barn det bästa skyddet rekommenderar vi att ditt barns halva öra ska vara innanför bilbarnstolens nackstöd. Men hur den exakta positionen ska vara för maximal säkerhet kan skilja sig åt beroende på bilbarnstol. Därför är det extra viktigt att läsa i manualen för din specifika bilbarnstol.

Idag finns det även bilbarnstolar som har automatiska nackstöd, ett nackstöd som anpassar sig efter barnet längd och storlek för att ge maximal säkerhet varje gång.

Bilbarnstolens lutning
Alla barn är olika och lutningen av bilbarnstolen ska alltid anpassas efter barnets behov. Dock behöver vi påminnas om grundtanken med en bakåtvänd bilbarnstol, vilket är att ge barnets svaga nacke stöd. Av denna anledning rekommenderar vi alltid en så upprätt position som möjligt, förutsatt att barnet kan sitta upprätt av sig själv utan att huvudet faller framåt. En bakåtvänd bilbarnstol bör aldrig lutas mer än 30-35 grader. Notera dock att babyskydd kan lutas cirka 40-45 grader.

Bilbarnstolar och framför allt babyskydd som kan lutas mer, vissa till ett plant liggläge, ska inte användas så under bilfärd. Krockkrafterna som överförs till barnet i ett plant liggläge kan vid en olycka vara livsfarliga.

Bilbarnstolars lutning

Kapitel 8: Tillbehör till din bilbarnstol

Genom bilbarnstolsskolan hoppas vi att du har fått väsentlig information för ditt barns säkerhet. Vi tänkte nu också tipsa dig om tillbehör som eventuellt kan underlätta din upplevelse av bilbarnstolen. Kom ihåg att endast köpa tillbehör av erkända leverantörer. Det finns inget krav på att krocktesta tillbehör och tyvärr finns en mängd olika tillbehör på marknaden som INTE skyddar ditt barn utan istället kan vara farliga. Så köp eventuella tillbehör av samma tillverkare som din bilbarnstol. Då kan du vara säker på att tillbehören är testade av en seriös aktör och passar bra tillsammans med just din bilbarnstol.

Ett sparkskydd är precis vad det låter, ett skydd mot sparkar. Vi vet alla hur blöta, kalla och mörka höstdagar kan vara och vad passar då inte bättre än att skydda bilens säte mot smuts och fukt med ett sparkskydd. Satsa på ett premium sparkskydd som är något tjockare för att skydda din bil och dess säten. Flera av sparkskydden erbjuder också säkrade fickor för surfplatta.

En spegel hjälper dig som förälder att se och ha kontakt med ditt barn som sitter i en bakåtvänd bilbarnstol i baksätet. Du monterar spegeln i baksätet på bilsätets nackstöd.

Somrarna kan bli varma och så även resorna i bil. För att ge ditt barn de bästa förutsättningarna och minska risken för överhettning finns flera åtgärder och tillbehör att ta till. Flera bilbarnstolstillverkare gör idag sommarklädslar till sina bilbarnstolar i tyg som minskar värmeupptagningen från solen. Utöver detta finns även smidiga så kallade ”Cooling pads” som fästs som en dyna på bilbarnstolen som med 3D-teknologi ser till att luftcirkulationen är konstant och minskar risken för överhettning. Vill du ha ytterligare vägledning finns även smarta tillbehör som du kan koppla upp till din mobiltelefon. En sittdyna som exempelvis varnar om det blir för varmt i bilen, om barnet har suttit ner för länge eller om man råkar, vilket tyvärr händer, glömma barnet i bilen.

Här kan du testa dina nya kunskaper...

När du har gått igenom samtliga 8 delar i bilbarnstolsskolan så är det dags att testa dina kunskaper. Vad har du lärt dig? Känner du dig redo att köpa din bakåtvända bilbarnstol eller behöver du kanske läsa på mer på vissa delar? Testet tillhandahålls av Axkid.