Lag på 30 km vid förskola?

Finns det någon lag på att man får köra max 30 km utanför förskolor?

Nej, det finns ingen lag på högsta tillåtna hastighet 30 km/tim vid förskolor. Det finns bara en allmän regel som säger att fordonsförare ska hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet när fordonet närmar sig barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen. Det är dock vanligt att väghållaren beslutar att hastigheten förbi en skola/förskola ska vara högst 30 km/tim och en sådan bestämmelse anges med vägmärke.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning