Säkerhet på smala grusvägar

Om man rätar ut och breddar smala, krokiga, grusbelagda vägar i tätbebyggda områden - blir de säkrare, eller är effekten den motsatta? Hastigheten är ju låg på dessa vägar, så vilken inverkan har det på trafiksäkerheten om de breddas?

Om man breddar en smal grusväg i ett villaområde är det stor risk att trafiksäkerheten försämras. Hastigheten är helt avgörande för risken för svåra skador. Av fotgängare som blir påkörda i 30 km/h så klarar sig i princip alla medan betydligt färre klarar sig om påkörningshastigheten är 50 km/tim.

Dessutom undviks många olyckor om hastigheten är 30 i stället för 50 km/tim. Tillsammans gör detta att den totala dödsrisken är betydligt högre om bilarna kör 50 jämfört med 30 km/tim.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad inom trafiksäkerhetsområdet, ange din e-postadress nedan.

Jag godkänner härmed att NTF får samla in, använda och behandla mina personuppgifter som jag har angivit i detta formulär i enlighet med vår Integritetspolicy. Markera kryssrutan till vänster om du accepterar detta.

Andra sidor relaterade till din sökning