NTF Certifierad: Barnsäkerhet i bil

Vår certifieringsutbildning "Barnsäkerhet i bil" vänder sig till dig som ett eller annat sätt i din yrkesutövning ger föräldrar tips och råd vid val av olika skyddssystem för barns färd i bil. Här kan du se vilka som är certifierade: NTF Certifierad - Barnsäkerhet i bil

Ett bilbarnskydd är en säkerhetsprodukt som ska skydda något av det dyrbaraste vi har, våra barn. Det är även en säkerhetsprodukt som godkänns för användning utifrån strikta lagkrav och direktiv. I Sverige har vi dessutom långtgående allmänna rekommendationer som ytterligare minskar risken för skador på barnets rygg och nacke vid en kollision. Den som tillverkar bilbarnskydd måste testa och märka sin produkt utifrån godkänd användning samt ge goda monteringsanvisningar innan det får säljas i Europa. Idag ställs det inga krav på den som säljer bilbarnskydd eller i sitt yrkesutövande ger föräldrar tips och råd inför ett köp. NTF vill med hjälp av certifieringsutbildningen "Barn i bil" säkerställa en grundkompetens inom branschen. 

Vår certifieringsutbildning "Barnsäkerhet i bil" vänder sig till dig som ett eller annat sätt i din yrkesutövning ger föräldrar tips och råd vid val av olika skyddssystem för barns färd i bil. Innehållet är faktagranskat av trafiksäkerhetsforskare och tillverkare av bilbarnstolar.

 

Här presenterar vi delar av innehållet.

Utbildningen består av följande tio kapitel; Nollvisionen, Grunden för hur man skyddar människor i personbil, Krockvåld och rörelseenergi, Vad säger lagen och vad innebär begreppet "Svensk bilbarnstolskultur", Olika standarder, internationella jämförelser och trender, Modern bilbarnstolsdesign, Barnets fysiska utveckling och mognad, Hur ser användningen av bilbarnskydd ut och hur kan vi påverka, Vad är på gång och vad kan vi förvänta oss av framtiden.

Efter slutfört certifieringsprov utfärdas dels ett digitalt certifikat, återfinns på ntf.se och ett diplom som blir möjligt att skriva ut efter att du tilldelats ett certifieringsnummer. Certifieringsnummer tilldelas och det digitala certifikatet publiceras vid betalning av utbildningen. Certifikatets giltighetstid löper på 2 år, därefter krävs att du på nytt kan stärka dina kunskaper inom området barn i bil och du kommer tillfrågas att logga in för ett nytt kunskapstest. Vid förlängning utgår endast en administrativ kostnad, du behöver alltså inte betala för utbildningen mer än en gång.