Bilar

Alkolås

De flesta alkolås består av en handenhet och en centralenhet. Handenheten fungerar som en ren alkomätare och känner av förarens promillehalt. Har den som blåser en högre promillehalt än vad alkolåset tillåter sänder handenheten en signal till centralenheten att inte ge klartecken för start. Det vanligaste är att centralenheten bryter strömmen till startmotorn, men även strömmen till bränslepumpen eller tändningen kan brytas.


För att mäta alkoholhalten i utandningsluften krävs en viss volym av luften från lungorna. Desto djupare från lungorna luften kommer, desto mer exakt blir utslaget i alkolåset.

Olika typer av alkolås

Det finns idag olika typer av alkolås på marknaden - för privatpersoner, för rehabilitering och för yrkestrafik. Vissa alkolås sparar all information, till exempel om när man blåst i låset och startat eller stannat fordonet. Informationen lagras i handenheten eller i centralenheten. Att utrustningen är lätt att använda är dock viktigt, och om användaren inte hanterar utrustningen korrekt ska alkolåset meddela detta. 

De flesta alkolås kräver en viss uppvärmningstid innan de kan användas. En viss temperatur på alkolåset är dessutom en förutsättning för att instrumenten ska ge ett så tillförlitligt värde som möjligt. För alkolås som använder sig av bränslecellstekniken är den optimala temperaturen 34°C.

Läs MHFs produktomdömen.

Alkolås efter rattfylleri

Den som ska få sitt körkort återkallat på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri har möjlighet att ansöka om körkort med alkolåsvillkor i stället för att vara utan körkort.

Villkorstiden är ett eller två år. Den längre villkorstiden gäller för den som dömts för grovt rattfylleri, den som återfallit i rattfylleri under de fem senaste åren och den som har diagnosen missbruk eller beroende. I villkoret ingår regelbundna läkarkontroller med provtagning samt kontroller och service av alkolåset och dess logg. Om villkorskraven inte uppfylls får man inte längre delta och det villkorade körkortet dras in. Användaren står själv för alla kostnader.

Vad säger lagen?

I Sverige har vi en promillegräns på 0,2 promille för rattfylleri. Gränsen för grovt rattfylleri går vid 1,0 promille.

Vad anser NTF?

  • Utveckling av alkolås ska intensifieras mot sådana som inte kräver någon aktivitet från föraren utan mäter alkoholförekomst automatiskt, exempelvis i förarens utandningsluft eller förarens blod när huden på fingertoppen berör ratt eller startknapp.

Det finns tre olika typer av alkolås – för rehabilitering, för yrkestrafik och för privata fordon.

Det finns i huvudsak fyra olika metoder för att mäta alkoholkoncentrationen i utandningsluften – kemisk mätning, bränslecellsteknik, halvledarcellsteknik och infraröd teknik. Bränslecelltekniken är...