Förare av personbil

Fortfarande skadas alldeles för många personer i personbil, både unga och gamla. Säker trafikmiljö, säkra fordon och en bra förarutbildning är en förutsättning för att få säkra personbilsförare. NTF arbetar för att förarna framför allt ska hålla hastigheten, använda bilbälte, köra nyktra och drogfria, vara återhållsamma med att använda mobiltelefon och vara utvilade.

Vad gör NTF när det gäller personbilsförares säkerhet?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.