Segway/ståhjuling

Namnet Segway är egentligen ett varumärkesnamn som har blivit synonymt med produkter av denna typ. Kopior benämns ofta som ”fordon av Segway-typ”. Ett försvenskat namn är ståhjuling. Hjulen på en ståhjuling är placerade bredvid varandra och föraren står på en plattform mellan dem. På plattformen finns ett styre att hålla i.

Hur du väljer och använder en ståhjuling

Vad är en segway/ståhjuling?

Ståhjulingar används än så länge relativt begränsat av privatpersoner men har blivit allt vanligare som fortskaffningsmedel för t ex patrullerande poliser, ordningsvakter, parkeringsvakter och brevbärare. Man ser dem även användas vid till exempel stadsrundturer.   

 

Vilka regler gäller?

En ståhjuling klassas som cykel, vilket innebär att samma trafikbestämmelser gäller som för vanliga cyklar. Den ska vara utrustad med broms och ringklocka. Vid färd i mörker ska fordonet ha reflexer framtill, baktill och på sidorna och belysning fram och bak. Barn under 15 år måste använda hjälm. En ståhjuling som går fortare än 20 km/tim hamnar under definitionen "övriga fordon" och får då inte köras i trafiken.  Om du köper en segway/ ståhjuling via nätleverantör med direktimport är den i regel inte CE-märkt och det är svårt att veta vilken kvalitet du får. Det är inte säkert att fordonet är anpassat efter det svenska regelverket, så du behöver vara särskilt uppmärksam på att det inte överskrider gränsen för maxhastighet.

 

Var får man köra?

Du får köra på cykelbana och på väg om cykelbana saknas. När du kör på vägen ska vägrenen användas. Om du är över 15 år får du välja att köra på körbanan även om det finns cykelbana om hastighetsbegränsningen på vägen är max 50 km/tim. Om det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge får alla köra på körbanan även om det finns cykelbana.

 

Hur säker är en ståhjuling?

Eftersom dessa fordon kan komma upp i ganska höga hastigheter finns förstås en risk att olyckor inträffar, särskilt om den körs där andra trafikanter vistas och om man inte är van vid att framföra fordonet. De olyckor som har skett har oftast berott på att man är ovan och därför gjort felbedömningar som gjort att man förlorat kontrollen över fordonet och vurpat. Ju högre hastighet fordonet håller desto allvarligare kan skadorna bli vid ett fall eller kollision med t ex en bil, cyklist eller gående. Hjälm samt skydd för knän, armbågar och handleder rekommenderas. Det är också viktigt att de som tillhandahåller dessa fordon på ett bra sätt kan informera och utbilda om hur fordonet ska framföras och vilka risker som finns.  En analys över olyckor i Sverige åren 2012-2017 visar att det skedde 182 olyckor med segway under perioden. Olyckorna är vanligast bland vuxna. De flesta olyckorna är singelolyckor och sker på fritiden, men det förekommer även kollisionsolyckor med motorfordon och gående. Det är vanligast med skador på handled, armbåge och knä. 

 

För barn?

Det här är inte ett fordon som är byggt för barn. Den höga hastigheten och fordonets tyngd gör det svårt för ett barn att manövrera. Fordonet klassas dock som en cykel och det finns ingen lagstadgad åldersgräns för när man får köra det. Uthyrare i Sverige har ofta en åldersgräns runt 15-18 år för de som vill köra på egen hand och runt 12 år för de som kör med målsman. Många andra länder i Europa, som till exempel Danmark, Norge, Nederländerna och Tyskland, har en åldersgräns runt 16 år för när det är tillåtet att köra elscooter och/eller segway. Om barn under 15 år kör fordonet är det lag på att de ska använda hjälm. Det är svårt att rekommendera en exakt ålder för när unga är mogna att köra segway/ ståhjuling i trafik. Dels för att unga utvecklas olika men framför allt för att trafikmiljön ser så olika ut. Följ alltid uthyrarens regler. Om du som förälder överväger att låta din tonåring köra segway är det viktigt att du försäkrar dig om att hen vet vilka regler som gäller, kan manövrera fordonet och använder hjälm.     

 

Tänk på att

  • Lära känna fordonet innan du ger dig ut i trafik. Öva särskilt på att gasa och bromsa.
  • Andra trafikanter kan missbedöma din hastighet.
  • Använda hjälm, knä- och armskydd.
  • Kontrollera att fordonet är CE-märkt och att maxhastigheten inte överskrider 20 km/tim.

Marknadsöversikter

Frågor och Svar

Får jag köra på trottoaren med en elscooter?

Finns det någon åldersgräns för elscooter/ elsparkcykel?

Vilka regler gäller för sparkcyklar med motor? Finns det någon åldergräns?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.