Trafikolycka

I Trafikförordningen anges vilka skyldigheter du som trafikant har om du ”med eller utan egen skuld haft del i en trafikolycka”. Om du som trafikant har haft del i en trafikolycka är du skyldig att stanna kvar på platsen och, så gott du kan, hjälpa eventuellt skadade personer (2 kap 8 § Trafikförordningen).

Lär dig mer om hur du ska göra vid en trafikolycka

Du ska inte annat än i nödfall flytta en skadad. Bara om det finns risk för brand, explosion eller påkörning eller om den skadade på annat sätt är utsatt för livshotande fara bör du flytta en skadad person. Transport till sjukhus bör ske i ambulans. När du haft del i en trafikolycka ska du också ”medverka till de åtgärder som olyckan skäligen föranleder” (2 kap 8 § Trafikförordningen). Det innefattar bland annat att varna andra fordonsförare, och att i övrigt försöka trygga trafiksäkerheten på platsen.

Om du blivit inblandad i en trafikolycka måste du också, på uppmaning av annan person som haft del i olyckan eller vars egendom skadats, uppge ditt namn och din adress samt lämna upplysningar om händelsen. Om egendom skadats och det inte finns någon som kan ta emot uppgifter och upplysningar ska du så snart som möjligt underrätta ägaren eller Polismyndigheten. (2 kap 8 § Trafikförordningen)

Om en person genom olyckan har fått mer än obetydliga skador ska du snarast underrätta Polismyndigheten.

 

Smitning
Om du som vägtrafikant avlägsnar dig från platsen för en trafikolycka som du haft del i utan att ha fullgjort dina skyldigheter, kan du dömas för det brott som i dagligt tal kallas ”smitning” (5 § i Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott). För den som kör ett motordrivet fordon gäller bestämmelsen i trafikbrottslagen även om trafikolyckan har inträffat på annan plats än på väg, till exempel i terräng eller i ett parkeringshus. Gäller det en parkeringsskada kan uppgiftsskyldigheten fullgöras genom att du sätter ett meddelande på det skadade fordonet med ditt namn, adress och telefonnummer. Parkeringsskador hör till de vanligaste smitningsfallen.

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

Jag hade oturen att bli påkörd av en bilist då jag cyklade till jobbet. Vilka anmälningar behövs göras? Kan man få ersättning även om man inte har bilistens bilnummer?

Måste en lastbilschaufför ha med signalväst i bilen?

Kan man få ersättning om någon kört på bilen och sedan smitit från platsen utan att skriva någon lapp?

Jag blev tvungen att väja vid ett vägarbete för att undvika kollision. Är det möjligt att få ekonomisk hjälp med självrisken?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.