e-learning

Nollvisionen för politiker

Den här utbildningen vänder sig till dig som har ett förtroendeuppdrag i kommunen. Syftet är att ge dig redskap för att arbeta för en ökad trafiksäkerhet. Utbildningen har sitt fokus på Nollvisionen. Vi tar upp sådant som kommunen har möjlighet att påverka när det gäller säker hastighet, nykter trafik, vägutformning, drift och underhåll och skyddsutrustning. Vår förhoppning är att du efter utbildningen är rustad för att prioritera trafiksäkerheten i kommunen när den ställs mot andra krav. Kursen är gratis med förvald utbildningskod. För att kunna gå kursen behöver du skapa ett utbildningskonto hos oss. Klicka på "Starta utbildning" och sedan på skapa konto.