Beställ folder

Foldern "Elrullstol och elskoter i trafiken" tar upp möjligheter och risker med elrullstol och elskoter i trafiken. Folder och porto är gratis, så länge lagret räcker. Minsta beställning är 30 foldrar.

Innehåll:

  • Möjligheter och risker med elrullstol och elskoter i trafiken
  • Trafikregler och rekommendationer
  • Ta hand om din elrullstol och elskoter
  • Att skadas i en olycka
  • Påverka till en säkrare trafikmiljö