Folder och bildstöd

Beställ folder

Foldern "Elrullstol och elskoter i trafiken" tar upp möjligheter och risker med elrullstol och elskoter i trafiken. Folder och porto är gratis, så länge lagret räcker. Minsta beställning är 30 foldrar.

Innehåll:

  • Möjligheter och risker med elrullstol och elskoter i trafiken
  • Trafikregler och rekommendationer
  • Ta hand om din elrullstol och elskoter
  • Att skadas i en olycka
  • Påverka till en säkrare trafikmiljö

 

Ladda ner bildstöd

Bildstödet tar i huvudsak upp samma information som foldern, med instruktiva bilder och enkel text. Det kan till exempel användas av förskrivare och återförsäljare som stöd vid information till patient eller kund. Nyckelord har markerats i fet stil och översatts till arabiska, somaliska, persiska och engelska. Ladda ner och skriv ut, eller läs online. 

Innehåll:

  • Trafikregler och rekommendationer
  • Ta hand om din elrullstol och elskoter
  • Att skadas i en olycka