Kombistolar - vändbara stolar

NTF och andra experter avråder från vändbara stolar, så kallade kombinationsstolar, eftersom det är lätt att frestas till att vända barnet för tidigt. Om barnet sitter bakåtvänt tills den vändbara stolen är urväxt, är stolen även urvuxen för framåtvänt åkande. Vändbara stolar har liten möjlighet att klara Plustestet.

Varför NTF inte rekommenderar kombistolar

Vändbara stolar, så kallade kombinationsstolar, kan användas för både bakåtvänt och framåtvänt åkande. Dessa stolar rekommenderas inte av NTF, framför allt eftersom risken är stor att stolen vänds och barnet börjar åka framåtvänt för tidigt.

En vändbar stol kan fungera och monteras som bakåtvänd bilbarnstol alternativt framåtvänd bilbarnstol där barnet bältas med skyddets internbälte eller som framåtvänd bältesstol där barnet bältas med bilens bälte. I det senare fallet ska internbältet monteras bort. Viktgränserna kan variera för ett och samma skydd beroende på hur det används. Vändbara skydd kan behöva ändras då man vänder dem framåt, vilket kan öka risken för felanvändning

Det finns inget i bilbarnstolens utformning som hindrar användaren från att vända stolen framåt alldeles för tidigt. Om barnet skulle sitta bakåtvänt tills stolen är urväxt kommer stolen även vara urvuxen för framåtvänt åkande. Kombinationsstolar är godkända för framåtvänt åkande från 9 eller 15 kg, vilket NTF och andra experter starkt avråder från. Vändbara stolar är dessutom endast godkända upp till 25 kg även för framåtvänt åkande, vilket gör att man ändå måste köpa en bältesstol eller bälteskudde när barnet blir större. Vändbara stolar har också väldigt liten möjlighet att klara Plustestet som mäter nackkrafter.

Marknadsöversikter

Frågor och Svar

Vi funderar på att köpa en bilbarnstol som endast är godkänd upp till 18 kg. Andra märken anger att deras stolar är godkända upp till 25 kg.

Jag är en blivande mamma som undrar vilken typ av bilbarnstol jag bör använda.

Vår son är 2 år och ganska storväxt. Den bakåtvända bilbarnstolen börjar bli trång. Det är frestande att köpa en stol för framåtvänd montering, men hur är det med nackens hållbarhet?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.