Prövotid och återkallelse

För ett körkort som utfärdats efter godkänt förarprov gäller en prövotid av två år från dagen för provet. Körkortet kan återkallas vid olika trafikbrott, men även vid andra allvarliga förseelser.

Vad innebär att körkortet har en prövotid och när kan körkortet återkallas?

Prövotid
För ett körkort som utfärdats efter godkänt förarprov gäller en prövotid av två år från dagen för provet. Om körkortshavaren redan har ett giltigt körkort med annan behörighet, ska prövotiden endast omfatta vad som kan återstå av prövotiden för det äldre körkortet. Prövotid gäller inte för körkort med behörigheten AM. (3 kap 18 § Körkortslagen)

Skyldighet att medföra körkort
Du är skyldig att alltid ha med dig körkortet. Om körkortet efter utfärdande ännu inte lämnats ut, och det inte har gått mer än två månader från den dag då det utfärdades, ska du ha med en handling som styrker din identitet. Du måste överlämna körkortet eller identitetshandlingen på begäran av bilinspektör eller polisman. (3 kap 15 § Körkortslagen)

Återkallelse av körkort
Det är viktigt för trafiksäkerheten att du följer de regler som finns för trafiken. Om du bryter mot reglerna eller på annat sätt visar att du inte är lämplig att ha körkort kan det återkallas.

Körkortet ska återkallas om körkortshavaren gjort sig skyldig till följande trafikbrott:

 • grov vårdslöshet i trafik
 • rattfylleri
 • grovt rattfylleri
 • smitning
 • upprepade trafikbrott, hastighetsöverträdelse, körning mot rött ljus, ej iakttagit stopplikt, omkörning vid övergångsställe eller brott mot annan från trafiksäkerhetssynpunkt väsentlig regel, allt om inte överträdelsen kan anses ringa.
  (5 kap 3 § Körkortslagen)

 

Körkortet ska även återkallas av följande skäl:

 • opålitlighet i nykterhetshänseende
 • annat brott än trafikbrott, eller personliga förhållanden i övrigt, som gör att körkortshavaren inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon
 • sjukdom, skada eller dylikt som väsentligt begränsar körkortshavarens förutsättningar att köra ett körkortspliktigt fordon
 • körkortshavaren följer inte föreläggande om att lämna läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov
  (5 kap 3 § Körkortslagen)

 

Varning
Vid mindre allvarliga förseelser kan ibland varning anses som en tillräcklig åtgärd i stället för återkallelse. Varning kan inte förekomma vid grov vårdslöshet eller rattfylleri om alkoholkoncentrationen uppgått till eller överstigit 0,5 promille i blodet eller 0,25 milligram per liter i utandningsluften. (5 kap 9 § Körkortslagen)

 

Omhändertagande av körkort
Körkort ska omedelbart omhändertas 

 • om körkortshavaren vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn visat tydliga tecken på påverkan av alkohol eller annat ämne
 • om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas på grund av grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri eller grovt rattfylleri
 • om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas på grund av hastighetsöverträdelse, körning mot rött ljus, ej iakttagit en stopplikt, omkörning vid övergångsställe eller brott mot annan från trafiksäkerhetssynpunkt väsentlig regel
 • om föraren till följd av sjukdom, skada eller dylikt förlorat förmågan att köra på ett trafiksäkert sätt
 • om körkortet är ogiltigt

Omhändertagandet beslutas av polis eller åklagare. Vid rattfylleribrott får även Tullverket eller Kustbevakningen besluta att körkortet ska omhändertas. Det är Transportstyrelsen som återkallat körkortet.

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

Var hittar jag trafikregler för cyklister?

Vad innebär väjningsplikt?

Vad gäller när jag som gångtrafikant ska gå över ett obevakat övergångsställe?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.