Reflexanvändning bland fotgängare

Finns det statistik över reflexanvändningen bland fotgängare?

I Trafikverkets enkätundersökning säger drygt 30 procent av de tillfrågade att de använder reflexer på väg eller gata som inte har belysning och ca 20 procent på väg eller gata som har belysning.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning