Hjälmar för motorcykel, moped och fyrhjuling

Du som kör motorcykel, moped och fyrhjuling måste enligt lag använda hjälm.

Kraven på hjälmarna är densamma, hjälmen ska vara märkt ECE 22:05 eller ECE 22:06. I juni 2020 antogs en ny standard ECE 22:06. Hjälmar enligt tidigare standard får säljas max 3 år sedan den nya standarden trädde i kraft. Den nya standarden mäter även rotation vid sneda islag.

Det är inte bara en juridisk fråga utan krävs också av försäkringsbolagen. Vid skjutsning är barn som inte fyllt sju år undantagna från kravet på mc-hjälm enligt Trafikförordningen. Man kan istället använda annat lämpligt lättare huvudskydd, till exempel ridhjälm, skidhjälm eller cykelhjälm. Små barn löper risk att få nackskador av att bära för tunga hjälmar.


Säkra hjälmar


När det gäller tillsynen av dessa hjälmar finns det ingen utsedd myndighet i Sverige som har det ansvaret. SMC, Sveriges MotorCyklister, rekommenderar hjälmköpare att besöka Sharp, Safety Helmet Assessment and Rating Program eller The Snell Foundation. Sharp är ett oberoende testinstitut som drivs av trafikmyndigheten i England och som testar hjälmar på den brittiska marknaden. Sharp betygsätter hjälmar i en femgradig skala utifrån olika säkerhetsaspekter för att hjälpa konsumenter att enklare kunna jämföra hjälmar och göra säkra och medvetna val av hjälmar. 
Läs mer på Sharps hemsida.
The Snell Foundation är en amerikansk stiftelse som bedriver egen forskning och testar hjälmar utifrån Snell standard. Alla hjälmar som klarar testerna listas på deras hemsida. 
Läs mer på The Snell Foundation.
Under 2017 genomförde Testfakta två tester av MC-hjälmar. Den första testen visade att två av åtta hjälmar inte klarade kraven. I det andra testet ändrades islagsvinkeln för hjälmarna, då godkändes de underkända hjälmarna.
Läs mer på Testfakta.


Olika modeller


Det finns olika modeller av hjälmar för moped, motorcykel och fyrhjuling: 

 • Integralhjälmen täcker ansikte och haka och har inte några skarvar.
 • Crosshjälmen har en framskjutande underdel för att underlätta andningen vid ansträngning.
 • Den öppna hjälmen saknar skydd för haka och ansikte.
 • Jethjälmen skyddar hela huvudet utom ansiktets nedre del och kan användas med eller utan nerfällbart visir.
 • Den öppningsbara hjälmen har skarv vid kinderna och hakpartiet kan därvid fällas upp.
 • Mopedhjälm är detsamma som en motorcykelhjälm. Många kallar enklare och billigare motorcykelhjälmar för mopedhjälmar.


Integralhjälmar är det säkraste skyddet eftersom de täcker mer av ansiktet samt hakan och är det bästa valet om man prioriterar säkerhet. SMC rekommenderar integralhjälmar eftersom både forskning och försäkringsstatistik visar att det är det säkraste alternativet. 

Ytterskalet på hjälmar
Utifrån materialet i ytterskalet på hjälmar kan man grovt dela in dem i två olika grupper; hjälmar i kompositmaterial som glasfiber, kolfiber, kevlar och liknande samt plasthjälmar. Det finns naturligtvis stora skillnader inom dessa grupper men olika tester visar att hjälmar i kompositmaterial är överlägsna plasthjälmar som grupp. Men det är inte bara skalet på hjälmen som ska vara bra. Det stötdämpande innerskalet i frigolit, passformen och spännet har också betydelse för hjälmens säkerhet.

Hjälmen är en färskvara
För att hjälmen ska vara så säker som möjligt bör den regelbundet bytas ut till en ny hjälm. Har den tappats i marken eller varit med om en olycka ska den bytas ut, hjälmen är gjord för att klara en smäll.
Ju mer hjälmen har använts, desto mer har den dämpande inredningen komprimerats och hårdnat, vilket har försämrat stötupptagningsförmågan.
En glasfiberhjälm har längre livslängd än plasthjälmen, eftersom plasten kan påverkas av UV-strålning. Rekommendationen är att byta ut glasfiberhjälmen vart femte år, hjälmen i plast något oftare.

 


Tips inför hjälmköpet


När du ska köpa en hjälm är det viktigt att tänka på följande;

 • Köp alltid en ny hjälm – du vet aldrig vad en begagnad hjälm varit med om.
 • Välj en säker modell.
 • Vi har olika storlek och form på våra huvuden så var noga med att välja en hjälm som passar just ditt huvud. 
 • Tänk på att stoppningen i hjälmen sjunker ihop när den använts en tid så därför är det viktigt att hjälmen sitter riktigt tajt och inte glappar när den är ny. Därför är det också olämpligt att "ärva" en hjälm, då den redan har anpassat sig efter sin tidigare ägares huvud.
 • Köp aldrig en hjälm som varit utsatt för någon skada (om man råkar ut för en olycka ska hjälmen bytas ut omedelbart).
 • Välj en hjälm som du gillar och trivs med.

 

(källa: SMC)