Skillnad mellan cykelpassage och cykelöverfart?

Skillnad mellan cykelpassage och cykelöverfart?

Sedan 2014 skiljer man på cykelpassager och cykelöverfarter.

Den som åker ut på en cykelpassage från en cykelbana har väjningsplikt mot fordonen på vägen och får bara korsa vägen om det kan ske utan fara. Motorfordonen ska visa hänsyn och anpassa hastigheten. Om cyklisten börjat köra ut på cykelpassagen, ska motorfordonet låta cyklisten passera. När motorföraren kör ut ur en cirkulationsplats ska cyklister lämnas företräde på cykelpassager, samma sak gäller vid högersvängande motortrafik som passerar en cykelpassage. Cykelpassagen kan anges med vägmarkering.

Cykelöverfarter ska anges med ett särskilt trafikmärke och trafikmarkering och trafikmiljön ska vara utformad så att det säkras att fordon inte förs med högre hastighet än 30 km/tim. Cykelöverfarter bestäms i de lokala trafikföreskrifterna.
Vid en obevakad cykelöverfart ska cyklisten visa hänsyn, men fordonen på vägen har väjningsplikt, ungefär som vid obevakade övergångsställen.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad inom trafiksäkerhetsområdet, ange din e-postadress nedan.

Jag godkänner härmed att NTF får samla in, använda och behandla mina personuppgifter som jag har angivit i detta formulär i enlighet med vår Integritetspolicy. Markera kryssrutan till vänster om du accepterar detta.

Andra sidor relaterade till din sökning