Parkering på privat mark

Var kan få information om parkering på privat mark?

Man kan upplåta ett privat område för parkering eller förbjuda parkering. Detta är reglerat i Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering, SFS 1984:318 och i Förordningen om kontrollavgift vid olovlig parkering, SFS 1984:321. Svensk författningssamlig (SFS) finns ofta hos bibliotek eller kan beställas i bokhandeln.

Ett annat alternativ är att beställa NTFs publikation Trafikförfattningar 2001, se www.ntf.se/ntfshop

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning