Vilken hastighet gäller i bostadsområdet?

Vi bor i ett klassiskt mindre villaområde där vi svänger av från en större 30-väg. Men när man kommer in i vårt område finns det inte någon ny hastighetsskylt. Vilken hastighet gäller?

Förmodligen är det en s k hastighetzon där högsta tillåtna hastigheten är 30 km/tim inom hela området och gäller till dess att du åter träffar på ett vägmärke som anger annan hastighet. Att hastigheten gäller en viss zon behöver inte anges på någon tilläggstavla.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning