Vänstersväng på huvudled

Om en bil har stannat eller sänkt hastigheten rejält på en huvudled för att svänga vänster och blinkar vänster - vägen har inga målade fält för vänstersväng, ingen spärrlinje eller vägdelare - får man då köra om den vänstersvängande bilen på vänstersida i mötande körfält? Vems är felet om man krockar då och den omkörande bilen är helt i vänster körfält?

Omkörning är förbjuden när den framförvarande gett tecken som visar att han tänker köra om annat fordon eller av annat skäl ska föra sitt fordon åt vänster, t ex svänga till vänster i en vägkorsning.

I ovanstående situation är dock omkörning till höger tillåten när föraren i det framförvarande fordonet svänger till vänster eller tydligt förbereder en vänstersväng.

Tänk på att vänstersväng på en huvudled ofta kan bli en farlig manöver. I bland kan det vara bäst att släppa förbi bakomvarande trafik innan korsningen. Ett annat alternativ är att åka fram och vända för att istället göra en säker högersväng.

Vi kan inte ta ställning till skuldfrågan vid inträffad olycka, denna avgörs av åklagare och domstol eller i vissa fall av parternas försäkringsbolag.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad inom trafiksäkerhetsområdet, ange din e-postadress nedan.

Jag godkänner härmed att NTF får samla in, använda och behandla mina personuppgifter som jag har angivit i detta formulär i enlighet med vår Integritetspolicy. Markera kryssrutan till vänster om du accepterar detta.

Andra sidor relaterade till din sökning