Vad gäller för gågata och gångfartsområde?

Vilka regler gäller för att körning på gågata och gångfartsområde?

På gågator och gångfartsområden skall alla fordonsförare lämna företräde åt gående och inget fordon får där föras med högre fart än gångfart. Fordon får bara parkeras på särskilt anordnade parkeringsplatser.
På en gågata får motordrivna fordon inte föras annat än för att korsa den eller om det behövs för

  • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
  • transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,
  • transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan,
  • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning