Omkörning på 30-väg

Är det tillåtet att köra om på en 30-sträcka?

Hastighetsbegränsningen har ingen betydelse för omkörning.

Det är tillåtet att göra omkörning om man inte bryter mot följande regler:

Omkörning är förbjuden

  • när den framförvarande gett tecken som visar att han tänker köra om annat fordon eller av annat skäl föra sitt fordon åt vänster
  • när förare av ett bakomvarande fordon har börjat köra om
  • när du saknar möjlighet att efter omkörningen köra tillbaka till högra delen av körbanan utan fara för andra trafikanter
  • när det körfält som skall användas vid omkörningen inte på en tillräckligt lång sträcka är fritt från mötande trafik eller något annat hinder, vilket innebär att det är förbjudet att köra om på sådant sätt att mötande trafik tvingas ut på vägrenen
  • när det vid köbildning kan vara svårt att köra tillbaka till höger

Omkörning av fordon eller spårvagn får inte ske strax före eller på ett obevakat övergångsställe eller en obevakad cykelöverfart.

Omkörning av andra fordon än tvåhjulingar får inte ske strax före eller i vägkorsning, om inte

  • omkörningen skall ske till höger
  • trafiken i korsningen regleras av polisman eller genom trafiksignal
  • det av vägmärke eller annat förhållande framgår att förare på korsande väg har väjningsplikt

Omkörning får heller inte ske

  • strax före eller i plankorsning, om inte korsningen är försedd med bommar eller en vanlig trafiksignalanläggning
  • där sikten vid backkrön eller i kurva är skymd, om inte körbanan i färdriktningen har minst två körfält i vilka det inte får finnas mötande trafik

Dessutom får inte omkörning göras om det framgår av vägmärke att omkörning är förbjuden. Man får inte heller bryta mot den hastighetsbegränsning som råder.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad inom trafiksäkerhetsområdet, ange din e-postadress nedan.

Jag godkänner härmed att NTF får samla in, använda och behandla mina personuppgifter som jag har angivit i detta formulär i enlighet med vår Integritetspolicy. Markera kryssrutan till vänster om du accepterar detta.

Andra sidor relaterade till din sökning