Trafiksäkerhet för föräldrar till skolbarn 6-12 år

Din roll som förälder är viktig

Vårt samhälle är i ständig förändring. Städer växer, skolskjutsar ändras, infrastrukturen byggs om och så även barnens närmiljöer. De senaste åren har barnens inflytande ökat, vilket gör att föräldrarollen är i ständig förändring. Att din roll som förälder fortfarande är av största vikt för ditt barns trafiksäkerhet är det dock ingen tvekan om.

Att ge barn ansvar är viktigt för att få dem att bli starka och självständiga individer och lära sig att ta förnuftiga beslut. Det gäller dock att ge barn ett ansvar som de klarar av att hantera.

I grundskolan är det rektorn som ansvarar för att ämnesövergripande kunskapsområden som t ex trafik integreras i undervisningens olika ämnen. Trafikundervisningen i skolan ser väldigt olika ut beroende på skola och trafikundervisningen har även förändrats med åren. Tidigare fokuserade skolan på att "lära barnen att ta ansvar för sin säkerhet". I dag handlar skolans arbete om att barn ska komma till insikt om riskerna i trafiken, allt utifrån sina egna erfarenheter och mognad. På många skolor involveras även föräldrarna i skolans arbete.

Bland experter inom området barn och trafik finns det en stor medvetenhet om att trafiksäkerhet för barn alltid är de vuxnas ansvar. Det är viktigt för dig som förälder att komma ihåg.

Barns trafiksäkerhet är vuxnas ansvar!

 

Det är svårt att säga en ålder då de flesta klarar att vistas i trafiken på egen hand. Trafikmiljön ser så olika ut, men också för att barn är oli...

Bilen och bilens skyddssystem - bälten, krockkuddar och säten - är anpassade och dimensionerade efter en vuxen kropp. Barn är mindre till storleke...

Varje dag åker många barn skolskjuts till skolan på grund av långa avstånd eller skolvägar som inte är trafiksäkra. Barnen har rätt till kompetenta...

Att cykla är bra ur många olika aspekter, både för det enskilda barnet och för samhället, men ofta är trafikmiljön inte anpassad till barns, eller ...

Allt fler barn, särskilt de yngre, skjutsas till skolan. Att skjutsa sina barn gör att det blir ännu mer trafik kring skolan och oron hos föräldrar...

Lekfordon Lekfordon är ett fordon som inte kan eller får köras fortare än 6 km/tim (ungefär gånghastighet). Om fordonet är försett med motor måst...