Väjningsplikt mot gående och cyklister

Fordonsförare har oftast väjningsplikt mot gående och cyklister som ska passera en väg. Men det finns olika regler som är viktiga att följa för ett bra samspel mellan de olika trafikantslagen.

Vad gäller för väjningsplikt mot gående och cyklister?

Vid ett obevakat övergångsställe har du som fordonsförare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället. Du ska vid ett bevakat övergångsställe ge gående som på rätt sätt gått ut på övergångsstället möjlighet att passera, detta gäller även om du får korsa övergångsstället enligt andra anvisningar.

När du efter att ha svängt i en korsning ska passera ett bevakat övergångsställe ska du köra med låg hastighet och du har väjningsplikt mot gående som på rätt sätt har gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället. (3 kap 60-61 §§ Trafikförordningen)

Dessutom har varje fordonsförare – alltså även cyklister och mopedförare – väjningsplikt mot gående

  • på gångbanor, vägar som är avsedda för gående och i terräng
  • när fordonet förs in på en körbana eller vägren från en fastighetsutfart
  • när föraren avser att köra förbi till höger om en spårvagn eller en buss, som har stannats vid en hållplats utan refug. Föraren ska då lämna fri passage för på- eller avstigande passagerare
  • på gågator och i gångfartsområden
    (3 kap 58 § Trafikförordningen)

Väjningsplikt mot cyklist
Du som fordonsförare har väjningsplikt mot cyklister och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på en cykelöverfart. (3 kap 61 a § Trafikförordningen) Cyklister eller förare av moped klass II som ska färdas ut på en cykelöverfart ska dock ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten.(6 kap 6 § Trafikförordningen) En cykelöverfart har vägmarkering och vägmärke för cykelöverfart samt en utformning som säkrar att fordon inte förs med högre hastighet än 30 km/tim.

När du som fordonsförare närmar dig en obevakad cykelpassage ska du anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklister och mopedförare som är ute på cykelpassagen. (3 kap 61 § Trafikförordningen) Cyklister eller förare av moped klass II som ska färdas ut på en cykelpassage ska sänka hastigheten och ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara. Du som fordonsförare ska vid en bevakad cykelpassage ge cyklister och förare av moped klass II som på rätt sätt färdats ut på cykelpassagen, möjlighet att passera. Detta gäller även om du får korsa cykelpassagen enligt andra anvisningar. (3 kap 60 § Trafikförordningen)

När du efter att ha svängt i en korsning ska passera en bevakad cykelpassage ska du köra med låg hastighet och du har väjningsplikt mot cyklister och förare av moped klass II som på rätt sätt har färdats ut på eller just ska färdas ut på cykelpassagen. (3 kap 60 § Trafikförordningen) När du kört ut ur en cirkulationsplats, eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning, ska passera en obevakad cykelpassage ska du köra med låg hastighet och lämna cyklister och mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera. (3 kap 61 § Trafikförordningen) När du som fordonsförare närmar dig ett övergångsställe, cykelöverfart eller en cykelpassage ska du anpassa ditt körsätt så, att du inte blir tvungen att stanna på övergångsstället, cykelöverfarten eller cykelpassagen. (3 kap 62 § Trafikförordningen)

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

Var hittar jag trafikregler för cyklister?

Vad innebär väjningsplikt?

Vad gäller när jag som gångtrafikant ska gå över ett obevakat övergångsställe?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.