Säker cyklist som senior

Cykling är bra för alla, även för den äldre befolkningen. Cykling är en skonsam motionsform och ett miljömässigt bra sätt att förflytta sig på.

Hur du blir en säker cyklist som senior

Att cykla bidrar till fysisk aktivitet och bättre folkhälsa. Det är ett aktivt färdsätt som också är bra för miljön. Cykling är ett praktiskt och bekvämt sätt att ta sig fram på och det ger mycket frihet. Många gånger känns det också tryggare att cykla än att gå. När man blir äldre kan man uppleva hinder för att cykla. Det som påverkar är inte bara åldern utan även den egna fysiken, som muskelstyrka, rörlighet och balans. Man kan uppleva problem med balansen eller att det är svårt att stiga på och av cykeln. Även vanan att cykla och hur trafiksituationen ser ut påverkar förstås om och var man vill cykla.

 

Säker trafikmiljö

För att kunna cykla säkert behövs cykelvägar, eller cykelbanor som är tydligt separerade från gångbanedelen. Cykelbanan ska ha ett jämnt underlag och vara väl underhållen, dvs. fri från snö, is, hala löv, grus utanför vintersäsongen och så vidare. Om detta inte fungerar där du cyklar, så anmäl till väghållaren. I staden kan det vara en stressig trafikmiljö med ett högt tempo både bland bilister och andra cyklister. Kanske kan du välja att cykla på tider när det är färre andra trafikanter ute. Undvik om möjligt gator med blandtrafik och välj helst cykelbanor separerade från gående. Gör vad du kan för att få till ett bra samspel mellan olika trafikanter.

 

Samspel och regler

För att cyklingen ska vara säker krävs att samspelet mellan trafikanterna fungerar. Gör vad du kan för att vara tydlig i trafiken. Det gäller till exempel att hålla sig till höger på sin sida av cykelbanan, att använda ringklockan vid omkörning, och att visa med armarna när du ska svänga. Vid cykelöverfarter ska hastigheten för gatans fordon vara sänkt till 30 km/tim och gatan ha en cykelöverfartsskylt. För att säkra att bilisterna håller låga hastigheter kan cykelbanan vara upphöjd eller att det finns gupp eller andra hastighetsdämpande åtgärder på gatan. På cykelöverfarten ska gatans fordon väja för dig, till skillnad från en vanlig cykelpassage där du har väjningsplikt. Ta det alltid lugnt i korsningar och se dig noga för. Du kan också välja att stiga av cykeln och gå över gatan på ett övergångsställe. Då räknas du som en gångtrafikant.  Om du är ovan cyklist, men vill börja cykla igen, så är det bra om du tränar att cykla tillsammans med någon mer van cyklist och gärna i olika trafikmiljöer. Det är alltid bra att cykla tillsammans med någon annan. Kanske finns det cykelkurser för äldre där du bor, och som du kan delta i när du vill återuppta ditt cyklande. Att du har en säker och stabil cykel är också en grundförutsättning för säker cykling. Med en cykel med lågt insteg minskar du risken för att ramla när du stiger på och av cykeln. Det är också viktigt att du alltid använder cykelhjälm. Kom ihåg att sätta fast hjälmen ordentligt, alternativt använda en cykelhjälm med airbagteknologi, som Hövding. Använd gärna också en reflexväst så syns du bättre.

 

Cykla även på vintern

Cykla gärna under alla årstider. På vintern är det klokt att byta till dubbdäck på cykeln om du inte enbart kan cykla där det är rensopat från snö och saltat mot halka, eller där det finns markvärme. Ta det försiktigt om det finns rullgrus och löv på marken. Anmäl till väghållaren om det är problem med utformning och underhåll där du cyklar.

Så fortsätt att cykla även när du blir äldre! Det är bra för hälsan – även om du trampar elcykel.

Marknadsöversikter

Frågor och Svar

Vad gäller för möte mellan cyklist och gående på en kombinerad gång- och cykelväg?

Hur ska cykelhjälmen sitta? Min hjälm kan röra sig bakåt ca 1,5 cm - är den säker att använda?

Kan man få böter om man cyklar på gångbanan?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.