Konsumentupplysning

NTF Konsument hjälper dig att välja rätt! Här hittar du allt du behöver veta innan ditt köp. Våra köpråd ger dig information kring vilka krav du kan ställa på produkten samt vilka godkännanden som finns på marknaden. I de flesta fall finns det lagar och rekommendationer. Vi berättar vad vi anser. Med hjälp av marknadsöversikterna får du en överblick över säkra produkter och tjänster och var du hittar dom. Här kan du till exempel se vilken bil som är mest krocksäker, var du får hjälp att montera bilbarnstolen, mer fakta om olika bilbarnstolar eller vilken kommun som ställer högst krav på sin skolskjuts.

Som konsument har du rätt att kräva trafiksäkerhet, inte bara när det gäller produkter och tjänster utan även i väg och trafikmiljön. Genom dina val och dina krav påverkar du politiker, myndigheter, producenter, transportföretag och andra aktörer att arbeta för en säkrare trafik. Vi svarar även på direkta frågor om trafiksäkerhet. I frågebanken finns hundratals frågor besvarade av trafiksäkerhetsexperter. Om din fråga inte redan är besvarad skickar du den till konsument@ntf.se. Du får svar och vi kan uppdatera svarsbanken med mer information.

Marknadsöversikter

Som konsument har du rätt att kräva trafiksäkerhet, inte bara när det gäller produkter och tjänster utan även i väg och trafikmiljön. Genom dina val och dina krav påverkar du politiker, myndigheter...

Bilar

Bilen är utrustad med skyddssystem för att minska skadorna hos passagerare och förare vid en eventuell krock. Bilbältet är den viktigaste säkerhetsdetaljen, men även krockkudden kan, om den används...

Däck

Dina däck är livsviktiga. Däck med bra grepp kan minska konsekvenserna av en olycka avsevärt genom att du snabbt kan få ner farten eller underlätta en undanmanöver utan att få sladd. På den här sid...

Barn i bil

Bilen och bilens skyddssystem - bälten, krockkuddar och säten - är anpassade och dimensionerade efter en vuxen kropp. Barn är inte bara mindre till storleken utan även bräckligare, och har andra pr...

Barn i trafiken

Barnen finns i trafikmiljön som oskyddade trafikanter redan från det de skjutsas runt i barnvagn. Sedan skjutsas de på cykel och går tillsammans med vuxna innan det är dags att lära sig cykla själv...

Cykeln är ett hälsosamt och miljövänligt transportmedel. Att cykla är även praktiskt i tätorter där man ofta kommer fram både fortare och lättare med cykel än med bil. Dessutom är cykeln lätt att p...

Det finns drygt 104 000 registrerade mopeder klass 1 i Sverige idag. 2015 nyregistrerades cirka 10500 mopeder. Mopeden är ett smart transportmedel, men som mopedförare kan du utsättas för en rad r...

Det viktigaste för att öka motorcykeltrafikens säkerhet är att vidta åtgärder som förebygger olyckor, men det är också viktigt att lindra konsekvenserna om en olycka trots allt skulle inträffa.

Risken att bli påkörd och dödad av en bil är tre gånger så stor i mörker som i dagsljus. Genom att bära reflexer syns du bättre och minskar risken för att råka ut för en olycka betydligt. Halkris...

Elrullstol och elskoter

En elrullstol eller elskoter är ett bra hjälpmedel för den som inte kan gå själv. Du kan lättare ta dig ut på egen hand, och bli mer aktiv och delaktig i samhället. När du kör en elrullstol eller e...

Lagar och regler

Lagar och regler inom ramen för NTF:s konsumentupplysning bygger på den tidigare skriften Rätt och vett i trafiken, som på ett enklare sätt förklarar svenska trafikregler och Trafikförordningen. Om...

Yrkestrafiken är ofta ett föredöme för den övriga trafiken. Det är nödvändigt att buss-, taxi- och åkeriföretag tar sitt ansvar för säkra resor och transporter. Här får du som beställer eller handl...

Trafikmiljö

Nollvisionen innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det ska vara säkert att resa för alla. Ansvaret för trafiksäkerheten delas mellan trafikanterna och systemutformarna. Ga...

Att vistas i trafiken innebär att man utsätter både sig själv och andra för vissa risker. Fordon i trafiken ska därför vara försäkrade, som skydd om olyckan är framme. Enligt svensk lag måste man h...

Utbildning

Utbildning är en av våra viktiga metoder för att förbättra trafiksäkerheten. Utbildning kan handla om körkortsutbildning men det kan också t ex vara utbildning av barn i skolan, äldre trafikanter i...

Frågor och svar

Hur länge kan man använda en bilbarnstol innan den blir för gammal?

Finns det någon lag som anger minimiålder för att sitta framåtvänd på passagerarplatsen fram?

Vid vilken vikt/längd/ålder ska man börja använda bälteskudde i stället för bilbarnstol?

Hur ska den bakåtvända bilbarnstolens bälte sitta över axlarna? Något över axlarna eller något under?

När barn vuxit ur cykelbarnstolen men ännu inte fyllt 10 år - skjutsar man dem på pakethållaren då?

När måste vinterdäck, odubbade eller dubbade, användas?

Om man har ett par sämre däck och ett par bättre - vilka ska sitta fram respektive bak?

Kan ett barn sitta i framsätet med bälteskudde om bilen har krockkudde?

Får jag gå mot röd gubbe om det inte finns någon trafik på vägen vid övergångsstället?