På egna ben

Barn ska ha möjlighet att röra sig fritt i sin närmiljö utan risk för att dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Men barnens närmiljö och skolvägar är inte alltid säkra utifrån barnens förutsättningar och mognad. Det är bra för barnen att få gå till kompisar, skola och fritidsaktiviteter på egen hand, men trafikmiljön ser olika ut och barn är olika, så det är inte självklart att det fungerar. Här berättar vi lite mer om barn som går i trafikmiljö.

När kan mitt barn börja gå själv i trafiken?

Många av barnens funktioner är inte färdigutvecklade förrän i tonåren. Barnens begränsningar gäller bland annat sådant som att identifiera varifrån ljud kommer, bedöma avstånd och hastighet på fordon, använda sitt perifera seende, skilja på höger och vänster, göra flera saker samtidigt, och bedöma risker. Barn är också korta till växten och ser därför saker i sin omgivning sämre och syns sämre för andra trafikanter. Vuxna måste vara medvetna om barnens begränsningar och får inte överskatta barnets förmåga att hantera trafik. Barn kan lära sig mycket om trafik och trafiksäkerhet, men man kan inte kräva eller lita på att dessa kunskaper kommer till riktig användning. Barn är impulsiva, har svårt att bedöma risker och att förstå konsekvenser av sitt handlande. De har varken den erfarenhet eller den förståelse som behövs för att klara sig själva i trafiken.

För de barn som bor nära skolan eller fritidsaktiviteten är det bästa alternativet, ur miljö- och hälsosynpunkt, att gå eller cykla. Att skjutsa barnen till skolan gör att det blir mycket trafik kring skolan och ökar föräldrars oro för sina barns trygghet och säkerhet. Trafikmiljön ser olika ut och barn är olika, det är därför svårt att ange en ålder då de flesta barn klarar att vistas i trafiken på egen hand. En grov tumregel kan vara att barn kan gå till skolan i måttligt trafikerade miljöer vid 9–10 års ålder.

Ett alternativ, och redan från när barnen börjar skolan, är att starta en så kallad ”vandrande skolbuss”, där föräldrar som bor i närheten av varandra turas om att gå med barnen, och plockar upp barnen som bor längs vägen, till skolan.

Marknadsöversikter

Frågor och Svar

Vid vilken ålder är det lagom att lära barn att cykla?

Jag har läst/hört någonstans att barn inte är mogna att cykla i trafiken förrän de är ca 12 år. Stämmer det?

Klarar en 9-åring av en cykel utan fotbroms?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.