Utbildning

Utökad behörighet B

Utökad B ger rätt att köra med ett tyngre släp än med behörighet B. Med utökad behörighet B får dragbilen och släpvagnens sammanlagda totalvikt vara högst 4 250 kg. Bilens totalvikt får inte överstiga 3 500 kg. 

Bil max 3500 kg + släp = max 4250 kg

För att erhålla utökad behörighet B måste man hos Trafikverket genomföra ett särskilt körprov. Det går bra att genomföra provet i samband med det vanliga körprovet för körkort B. Fordonskombinationen för körprovet ska ha en sammanlagd totalvikt som överstiger 3 500 kg men inte 4 250 kg. 

Åldersgränsen för den utökade behörigheten är 18 år. 

Utökad behörighet B markeras på baksidan av körkortet med villkorskod 96.

Om man vid körprovet kör med en automatväxlad bil så kommer körkortet att bli villkorat, så att dragbilen måste vara automatväxlad. Grundbehörigheten B påverkas inte. (Nya regler från 1 januari 2017)

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.