Lagar och regler

Anvisningar i trafiken

Anvisningar för trafiken meddelas genom polis, trafiksignaler, vägmärken, vägmarkeringar och tecken från en trafikvakt. Anvisningar är till för att göra trafiken säkrare och skall därför följas.

Om en anvisning innebär en avvikelse från någon trafikregel, gäller den framför regeln. (2 kap 2 § trafikförordningen)

Du måste följa polismans anvisning. Polismannens tecken tar över alla typer av anvisningar som utmärkts med trafiksignaler, vägmärken eller vägmarkeringar. (2 kap 3 § 1 st trafikförordningen)

 

Detsamma gäller när en bilinspektör, en vägtransportledare, en trafiknykterhetskontrollant eller någon annan som har förordnats av myndighet att övervaka trafiken eller utföra en skattekontroll ger anvisningar för trafiken. (2 kap 3 § 2 st trafikförordningen)

Behörigheten för den som ger anvisningar skall tydligt framgå av klädseln eller annat särskilt kännetecken. (2 kap 4 § trafikförordningen)