Anvisningar i trafiken

Anvisningar för trafiken meddelas genom polis, trafiksignal, ljussignal, vägmärke, vägmarkering och tecken från vakt (stopp och kör fram). Anvisningar är till för att göra trafiken säkrare och ska därför följas.

Vad gäller om anvisningar i trafiken?

Anvisningar för trafiken meddelas genom polis, trafiksignal, ljussignal, vägmärke, vägmarkering och tecken från vakt (stopp och kör fram). Anvisningar är till för att göra trafiken säkrare och ska därför följas. Om en anvisning innebär en avvikelse från en trafikregel, gäller anvisningen framför regeln. (2 kap 2 § Trafikförordningen)

Polismans tecken

Du måste följa polismans anvisning för trafiken. Polismannens tecken är överordnade trafikregler och anvisningar som utmärkts med trafiksignal, ljussignal, vägmärke eller vägmarkering. (2 kap 3 § Trafikförordningen)

Detta gäller också när en bilinspektör, en vägtransportledare eller en trafiknykterhetskontrollant ger anvisningar. Eller när någon annan person som har förordnats av en myndighet att övervaka trafiken ger anvisningar eller utför punktskattekontroll. (2 kap 3 § Trafikförordningen) Behörigheten för den som ger anvisningar ska tydligt framgå av klädseln eller något annat särskilt kännetecken. (2 kap 4 § Trafikförordningen)

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.