Lagar och regler

Anvisningar i trafiken

Anvisningar för trafiken meddelas genom vägmärken, vägmarkeringar, trafiksignaler och tecken av en vakt och de är till för att göra trafiken säkrare och skall därför följas.

Om en anvisning innebär en avvikelse från någon trafikregel, gäller den framför regeln. (2 kap 2 § trafikförordningen)

Du måste också följa polismans anvisning. Polismannens tecken tar över trafikregler, trafiksignaler och anvisningar som utmärkts med vägmärken eller vägmarkeringar. (2 kap 3 § 1 st trafikförordningen)

 

Detsamma gäller när en bilinspektör, en vägtransportledare, en trafiknykterhetskontrollant eller någon annan som har förordnats av myndighet att övervaka trafiken eller utföra en skattekontroll ger anvisningar för trafiken. (2 kap 3 § 2 st trafikförordningen)

Behörigheten för den som ger anvisningar skall tydligt framgå av klädseln eller annat särskilt kännetecken. (2 kap 4 § trafikförordningen)