Ladda ner

Referenslitteratur

Här presenterar vi material för nedladdning eller hänvisar till material som kan vara användbart för dig som vill veta lite mer om trafiksäkerhet. I första hand för dig som ärr yrkesverksam eller studerande inom trafiksäkerhetsområdet så som polis, trafiklärare och/eller beslutsfattare inom kommun och myndighet där trafiksäkerhet är ett viktigt inslag i verksamheten.

 

 

 

Trafikförfattningar 2021/22

Trafikförfattningar ges här ut i fyrtionionde utgåvan. Boken innehåller årligen genomgångna och uppdaterade författningar och myndighetsföreskrifter på vägtrafikområdet i ett genomtänkt urval. Både nationell rätt och EU-rätt beaktas. Den senast utkomna författning som tagits med i boken är SFS 2021:834, som är en ändring i förordningen om yrkesförarkompetens.

 

Läs mer här » Trafikförfattningar 2021/22

 

 

 

 

Trafikkommentarer

I den tionde upplagan av Trafikkommentarer kommenteras de centrala författningarna i svensk vägtrafiklagstiftning, bland annat vad gäller trafikregler, den yrkesmässiga trafiken och krav på fordon och förare.

 

Läs mer här » Trafikkommentarer

 

 

 

 

 

 

 

Trafiksäkerhet

Ett av de största folkhälsoproblemen i världen är de personskador som trafikolyckor leder till. Globalt har WHO beräknat att över en miljon människor dödas och tiotals miljoner skadas i trafikolyckor varje år. Hos oss har trafiksäkerhet prioriterats högt, något som lett till att Sverige tillhör de absolut säkraste länderna i världen. Trots detta dödas hundratals svenskar i trafiken varje år och tusentals skadas för livet.

 

Läs mer här: Trafiksäkerhet

 

 

 

 

 

Nollvision för tonåringar

NTF erbjuder nu en bok om tonåringar och trafiksäkerhet. Den är framtagen i samarbete mellan och NTF och systerorganisation Trygg Trafikk i Norge. Boken handlar främst om trafiksäkerhet för ungdomar i åldersintervallet 12-19 år. Det innebär att innehållet berör såväl tonåringar utan körkort som de något äldre med nytaget körkort

 

Läs mer här: Nollvision för tonåringar

I årets utgåva, 2021/22, har viktiga ändringar skett i t.ex. förordning (EG) nr 561/2006, som rör bl.a. minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta...

I den tionde upplagan av Trafikkommentarer kommenteras de centrala författningarna i svensk vägtrafiklagstiftning, bland annat vad gäller trafikregler, den yrkesmässiga trafiken och krav på fordon ...

Ett av de största folkhälsoproblemen i världen är de personskador som trafikolyckor leder till. Globalt har WHO beräknat att över en miljon människor dödas och tiotals miljoner skadas i trafikolyck...