Ladda ner

Referenslitteratur

Här presenterar vi material för nedladdning eller hänvisar till material som kan vara användbart för dig som vill veta lite mer om trafiksäkerhet. I första hand för dig som ärr yrkesverksam eller studerande inom trafiksäkerhetsområdet så som polis, trafiklärare och/eller beslutsfattare inom kommun och myndighet där trafiksäkerhet är ett viktigt inslag i verksamheten.

 

 

 

Trafikförfattningar 2019/20

I årets utgåva, 2019/20, har viktiga ändringar skett i bl.a. trafikbrottslagen och trafikförordningen. Nya författningar som tagits med i boken är lagen och förordningen om fordonsregistrering och användning, vägtrafikdatalagen och vägtrafikdataförordningen. Dessa författningar trädde i kraft den 1 juli 2019 och ersätter lagen och förordningen om vägtrafikregister som har upphävts. Den senaste utkomna författningen som tagits med i boken är SFS 2019:404, vilket är en ändring i förordningen om klimatbonusbilar.

 

Läs mer här: Trafikförfattningar 2019/20

 

 

 

 

Trafikkommentarer

Nionde upplagan av Trafikkommentarer ersätter TRAFIK – Rättsfall, kommentarer som tidigare under många år gavs ut i NTF:s regi.

 

Läs mer här: Trafikkommentarer

 

 

 

 

 

 

 

Trafiksäkerhet

Ett av de största folkhälsoproblemen i världen är de personskador som trafikolyckor leder till. Globalt har WHO beräknat att över en miljon människor dödas och tiotals miljoner skadas i trafikolyckor varje år. Hos oss har trafiksäkerhet prioriterats högt, något som lett till att Sverige tillhör de absolut säkraste länderna i världen. Trots detta dödas hundratals svenskar i trafiken varje år och tusentals skadas för livet.

 

Läs mer här: Trafiksäkerhet

 

 

 

 

 

Nollvision för tonåringar

NTF erbjuder nu en bok om tonåringar och trafiksäkerhet. Den är framtagen i samarbete mellan och NTF och systerorganisation Trygg Trafikk i Norge. Boken handlar främst om trafiksäkerhet för ungdomar i åldersintervallet 12-19 år. Det innebär att innehållet berör såväl tonåringar utan körkort som de något äldre med nytaget körkort

 

Läs mer här: Nollvision för tonåringar