Vad händer vid anmälan?

Vad händer vid en anmälan angående rattfylleri?

Man kan dömas för rattfylleri om alkoholkoncentrationen under eller efter färden har uppgått till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.

Man kan dömas för grovt rattfylleri om man haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften. Grovt rattfylleri bestraffas med fängelse i högst två år.

Utöver ovanstående straffsatser ska körkortet återkallas.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning