Tester och godkännanden av bilbarnskydd

Alla bilbarnskydd som används i Sverige måste vara godkända, antingen enligt UN R.44 eller UN R.129. I R.44 typgodkänds bilbarnstolarna efter barnets vikt och i R.129 efter barnets längd. Utöver de europeiska testerna finns det frivilliga Plustestet, som i dagsläget enbart bakåtvända bilbarnstolar klarat. Titta gärna på vår film om godkännanden och tester av bilbarnstolar.

Tester och godkännanden

Vad innebär de olika testerna och godkännandena?

Marknadsöversikter

Frågor och Svar

När det nu kommer ett nytt godkännande av bilbarnstolar, får man fortsätta att använda stolarna som är godkända enligt den gamla märkningen?

Det nya kravet på test av sidokollision samt nya och mer avancerade provdockor är ett steg framåt.

Hur testas bilbarnstolar och vem genomför testerna?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.