Barn i bil

Godkännanden för bilbarnskydd

i-Size - ny certifiering av bilbarnstolar

i-Size är en del av ett nytt regelverk (Reglemente UN R129) för certifiering av bilbarnstolar som kommer att göra det enklare att välja rätt bilbarnstol och att installera den korrekt. Bland nyheterna är att stolarnas design baseras på barnets längd, att stolarna kommer att passa bättre i bilen, samt att prov för sidokollision har införts. 
Från 2014 kan stolar bli i-Size godkända. Preliminärt kan bilbarnstolar som monteras med underförankringsband fortsätta att certifieras enligt ECE R44 fram till 2019. Bilbarnstolar godkända enligt det nuvarande reglementet (ECE R44) är alltså fortfarande tillåtna och kommer att finnas kvar parallellt i många år.

i-Size innebär att bilbarnstolarna baseras på barnets längd med en ungefärlig ålder. Stolarna sätts fast med ISOFIX och man ställer högre krav på anpassningen mellan stolen och bilen. Krocktesterna förbättras även, bland annat med krav på test av sidokollision.

i-Size omfattar för närvarande endast stolar som monteras med ISOFIX. Babyskydd och bilbarnstolar som monteras med bilbälten samt bältesstolar är ännu inte berörda, men kommer att inkluderas längre fram.

Märkningen 0-15M innebär att stolarna måste användas bakåtvända till minst 15 månaders ålder. Detta är en stor förbättring utanför Sverige. De svenska rekommendationerna att låta barnen åka bakåtvänt till 4-5 års ålder är betydligt säkrare och något vi ska fortsätta med.

Det finns ingen anledning att byta ut en godkänd väl fungerande bilbarnstol som är godkänd enligt ECE R44, bara för att det finns en ny certifiering.

ECE R44 gäller fortfarande
E-godkännandet är europeiskt och styrs av ECE-reglemente 44. E:et står alltså för Europa och ECE står för Economic Commission for Europe. 

För närvarande testas skyddsanordningarna enligt den senaste revision 4 (ECE R 44/04), men även produkter testade enligt revision 3 (ECE R 44/03) finns på marknaden. Provningen utförs i något av de ca 15 länder som antagit ECE R 44-reglementet. Godkännandet blir därmed automatiskt gällande i alla länder som accepterat reglementet.

Provningen för godkännande enligt ECE-reglemente 44/04 utgår ifrån olika viktgrupper. Mer praktiskt är att associera en ålder till gruppen, vilket brukar göras enligt följande:

  • Grupp 0, 0–10 kg eller ca 0–1 år
  • Grupp 0+, 0–13 kg eller ca 0–1½ år
  • Grupp 1, 9–18 kg eller ca 1–3 år
  • Grupp 2, 15–25 kg eller ca 3–6 år
  • Grupp 3, 22–36 kg eller ca 6–10 år


Transportstyrelsen utfärdar E-godkännandet efter provning hos VTI för de stolar som testats i Sverige.