Får polisen parkera på en busshållplats?

Vem får stanna/parkera på en busshållplats? Jag åker buss varje dag till och från min arbetsplats. Allt oftare passerar jag en busshållplats som är upptagen av poliser som gör nyckterhetskontroll eller fordonskontroll. När hållplatsen är blockerad av polisbilar måste man kliva av mitt på vägen vilket gör att övrig trafik stannar upp.

Polisen har rätt att utnyttja en busshållplats för trafikövervakning. Bestämmelserna finns i Trafikförordningens 11 kap, som handlar om undantag vid trafikövervakning och räddningstjänst.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning