Lagar och regler

Belysning och hur den bör användas vid möte

Sänk farten i god tid när du möter ett fordon i mörker. Den mötandes strålkastarljus minskar möjligheterna för dig att urskilja t ex oskyddade trafikanter.

Anpassa hastigheten till de nya siktförhållandena när du bländar av. Du ska kunna stanna inom den vägsträcka du ser framför dig, dvs ca 30 meter. Detta innebär att högsta "säkra halvljusfart" vid möte med andra bilar är omkring 40 km/tim!

A. Kör på helljus så länge som möjligt.

B. Blända av först när du känner dig irriterad av den mötandes ljus. När den mötande bländar av beror det troligen på att ditt helljus irriterar. Blända omedelbart av.

c. Slå på hellljus igen i själva mötesögonblicket.