Belysning

När du möter ett fordon i mörker ska du sänka farten i god tid och anpassa hastigheten till de siktförhållanden du har när du bländar av.

Hur belysningen bör användas vid möte

Sänk farten i god tid när du möter ett fordon i mörker. Den mötandes strålkastarljus minskar möjligheterna för dig att urskilja till exempel oskyddade trafikanter.

Anpassa hastigheten till de nya siktförhållandena när du bländar av. Du ska kunna stanna inom den vägsträcka du ser framför dig, det vill säga ungefär 30 meter. Detta innebär att högsta "säkra halvljusfart" vid möte med andra bilar är omkring 40 km/tim.

Så här gör du när nu möter ett fordon i mörker.

A. Kör på helljus så länge som möjligt.
B. Blända av först när du känner dig irriterad av den mötandes ljus. När den mötande bländar av beror det troligen på att ditt helljus irriterar denne. Blända omedelbart av.
C. Slå på helljuset igen i själva mötesögonblicket.

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

Var hittar jag trafikregler för cyklister?

Vad innebär väjningsplikt?

Vad gäller när jag som gångtrafikant ska gå över ett obevakat övergångsställe?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.