Varför heter nya reglementet UN när det gamla hette ECE?

Varför heter nya reglementet (i-Size) UN när det gamla hette ECE?

Dessa reglementen tillhör FN:s regelsystem (UN). Europadelen av detta system har gått under benämningen ECE (Economic Commission for Europe). Eftersom många länder utanför Europa tillämpar reglementena har man beslutat att från och med 2014 byta prefix på reglementena från ECE till UN.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning