Mitträcken och motorcyklister

Hur påverkar mitträcken trafiksäkerheten för motorcyklisterna?

Motorcyklister har, precis som bilister, nytta av mitträcken då de slipper kollidera med fordon som kommer över på fel sida.

Enligt VTIs studie Uppföljning av mötesfria vägar har mitträckena räddat flera liv både i bil och på mc.

Mitträckena skulle dock kunna göras mer förlåtande för motorcyklister, läs mer i studien Motorcyklister som krockar med vägräcken.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning