Ju2021/04215

Utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott

NTF:s synpunkter på förslagen
NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, har tagit del av Utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott och specifikt Förslag till lag om ändring i Lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Vi ger här våra synpunkter inom de områden där förslag har lämnats.

Ladda ner: NTF:s remissvar