Lufttryck

Ett felaktigt lufttryck i däcken leder till snabbare slitage, ökad olycksrisk och högre bränsleförbrukning. Följ fordonstillverkarens rekommenderade lufttryck. Rätt lufttryck återfinns i fordonets instruktionsbok men vissa fordon har informationen även på insidan av tanklocket eller på stolpen bakom förarstolen.

Kör med rätt lufttryck

Snabbare slitage
Om man kör med åttio procent av rekommenderat lufttryck minskas däckets livslängd med en femtedel. Kör man med sjuttio procent av rekommenderat lufttryck kan däckets livslängd halveras. Att slita ut däck i förtid kostar pengar och är dåligt för miljön.

Risk för olyckor
Det är lufttrycket i däcken som bär bilen, inte däcket i sig. Vid en undanmanöver kan fel lufttryck göra att man råkar ut för en allvarlig olycka som inte alls hade behövt inträffa om man haft koll på sina däck. Även för stora skillnader i lufttryck på samma axel (0,5 bar eller mer) kan bidra till att bilen blir instabil och kan försvåra för föraren att klara av en undanmanöver eller häftig inbromsning.

Högre bränsleförbrukning
Om man kör med åttio procent av rekommenderat lufttryck ökar bränsleförbrukningen med cirka tre procent. För en normal bilist innebär det 400–500 kronor extra om året. Om alla körde med rätt lufttryck skulle också utsläppen av växthusgaser minska betydligt.

Kontrollera lufttrycket
Ta för vana att mäta lufttrycket och kontrollera däckens mönsterdjup en gång i månaden. Se efter i bilens instruktionsbok eller kontrollera med en fackverkstad vilket lufttryck som är lämpligt för din bil. Vintertid ska det rekommenderade trycket ökas med 20 kPa. Tänk på att öka lufttrycket också när du har mycket last eller flera passagerare. Lufttrycket ska alltid mätas eller justeras på kalla däck.

Marknadsöversikter

Frågor och Svar

Om man har ett par sämre däck och ett par bättre - vilka ska sitta fram respektive bak?

Finns det några rekommendationer, regler eller riktlinjer som stöder mitt resonemang att båda däcken på en axel bör bytas samtidigt på bilen?

Vad gäller för användning av vinterdäck på våren? När kan jag sätta på sommardäcken?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.