Traktor (Traktorkort)

För att få ta traktorkort behöver du ha ett giltigt körkortstillstånd, ha fyllt 16 år och gjort ett godkänt kunskapsprov. Du kan få dispens att ta traktorkort vid 15 års ålder om särskilda skäl kan åberopas. Dispensen måste godkännas av Transportstyrelsen. Traktor får även köras av den som har körkort oavsett behörighet (även AM-körkort).

Hur kan du utbilda dig!

Du kan välja mellan att utbilda dig privat eller på någon trafikskola. Du kan också kombinera dessa båda sätt vilket är ett alternativ som vi rekommenderar. Trafikskolornas teorilektioner i kombination med att läsa privat ger många gånger en mycket stabil grund att stå på. Utbildningen är bara teoretisk.
 Transportstyrelsens hemsida hittar du godkända utbildare.

 

Vad får Du köra med traktorkort?
Du får köra traktor eller motorredskap klass II med en maxhastighet på 30 km/h på väg. Ett traktorkort behövs inte om du bara kör kortare sträckor på väg, om du kör till eller från en arbetsplats, mellan en gårds ägor eller liknande.

 

Hur går provet till?
Provet bokas och genomförs hos Trafikverket och består endast av ett teoriprov. Du måste kunna legitimera dig med svenskt ID i samband med att du avlägger provet. 
Kunskapsprovet består av 65 frågor varav minst 52 måste vara rätt besvarade. 

Ditt förarbevis är ett papper som du får direkt efter godkänt prov. Det ska finnas med när du kör traktor.

Mer information om vad som gäller för körkort för traktor hittar du på: Transportstyrelsens hemsida.

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.