Däck

Dina däck är livsviktiga. Däck med bra grepp kan minska konsekvenserna av en olycka avsevärt genom att du snabbt kan få ner farten eller underlätta en undanmanöver utan att få sladd. På den här sidan hittar du allmän information om däck.

Viktigt att tänka på vid underhåll och val av däck

Allmänt om däck

Välja och ta hand om sina däck

 • Kör på däck som är anpassade efter de omständigheter som råder, det vill säga vinterdäck på vintern och sommardäck på sommaren.
 • Utgå från dina förutsättningar, användningsområde och bilens egenskaper, när du väljer däck.
 • Var noga med att ha ett bra mönsterdjup.
 • Undvik stora skillnader i slitage mellan däcken. Om det är skillnad i mönsterdjup ska alltid de bästa däcken sitta bak på bilen.
 • Kör med rätt lufttryck. Följ rekommendationerna från bil eller däcktillverkare.
 • Däckens livslängd påverkas till cirka 30 procent av körstil och hastighet. Årstiden står för 30 procent, biltypen 20 procent och resterande 20 procent beror på vägbeläggning och däckets inbyggda slitstyrka.
 • Montera nya däck på hösten. Det ger förutom en förlängd livslängd på däcket även en bättre trafiksäkerhet.
 • Lagra däcken mörkt, svalt, torrt och med vägsaltet borttvättat. Då håller de längre.

 

Vad säger lagen?

Utdrag från gällande föreskrifter, för personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt på högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av sådant fordon.

 • Sommardäck ska ha ett mönsterdjup av minst 1,6 mm i däckets huvudmönster.
 • Däck som tas i bruk på bil eller släpvagn skall vara typgodkända och E-märkta, vilket betyder att de uppfyller krav för europeiskt väglag.
 • Nya däck som tas i bruk på bil och släpvagn den 1 oktober 2009 eller senare ska uppfylla skärpta bullerkrav och vara typgodkända. Det innebär att däcken ska vara S-märkta (sound) tillsammans med E-märkningen. Undantagna från bullerkraven är bl.a: Regummerade däck, vinterdäck med dubbar, däck avsedda för hastigheter under 80 km/tim.
 • Däck som säljs inom EU från och med 1 november 2012 ska vara märkta med en speciell etikett, s.k energimärkning. Däck som inte omfattas av energimärkning är bl.a. dubbade och regummerade däck.
 • Däcken ska vara av samma typ.
 • Däckens belastningsförmåga skall motsvara bilens största axelbelastning.
 • Däcken ska vara dimensionerade för fordonets maximala hastighet. Undantag för vinterdäck, dessa ska vara dimensionerade för en högsta hastighet av minst 160 km/tim.
 • Vinterdäck ska användas vid vinterväglag under perioden 1 december till 31 mars.
 • Däck som används vid vinterväglag under perioden 1 december till 31 mars ska ha ett mönsterdjup av minst 3 mm.
 • Med vinterdäck avses däck som ”särskilt framtagits för vinterkörning”.
 • Dubbade vinterdäck får användas under perioden 1 oktober till 15 april.
 • Kommunerna har från och med den 15 november 2009 möjlighet att meddela förbud mot trafik med fordon som har dubbdäck på viss väg eller vägsträcka.

 

Vad anser NTF?

 • Dubbdäckens trafiksäkerhetsnytta ska vägas in i diskussioner om att införa dubbdäcksförbud. Krav på märkning av nordiska vinterdäck ska införas.
 • Det ska vara förbjudet att använda vinterdäck på sommarhalvåret.

 

Marknadsöversikter

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.