Lagar och regler

Bogsering

När du bogserar en annan bil får du inte köra fortare än 30 km/tim. Bärgningsbil får dock köras i 80 km/tim om det bogserade fordonets ena hjulpar är upplyft genom en fast upphängningsanordning. (4 kap 20 § trafikförordningen)

Bogsering med annat än bärgningsbil skall ske på vägrenen där sådan finns.

Om avståndet mellan fordonen vid bogsering överstiger två meter, skall kopplingsanordningen vara tydligt utmärkt. (4 kap 5 § trafikförordningen)
Den som styr det bogserade fordonet måste ha körkort för fordonet.

Belysning
Vid bogsering under mörker, skymning, gryning och i övrigt när det är påkallat av väderleken och det skadade fordonets belysning inte kan användas på föreskrivet sätt ska det skadade fordonet märkas ut. Framtill med en lykta som visar vitt ljus framåt och med vita reflexer, och baktill med en lykta som visar rött ljus bakåt och med röda reflexer. Reflexerna skall vara placerade så lågt att de kan återkasta skenet från andra fordons halvljus. (3 kap 68 och 82 §§ trafikförordningen)

Motorcykel
En tvåhjulig motorcykel får aldrig dras eller bogseras av annat fordon. Du får heller inte när du kör en tvåhjulig motorcykel dra eller skjuta någon annan trafikant framför dig. (4 kap 19 § trafikförordningen)

Cykel och moped
På cykel och moped får du aldrig låta dig dras eller bogseras av annat fordon. Du får inte heller med mopeden dra något annat fordon eller skjuta det framför dig. (6 kap 5 § trafikförordningen)