Bogsering

När du bogserar en annan bil får du inte köra fortare än 30 km/tim. Bärgningsbil får dock köras i 80 km/tim om det bogserade fordonets ena hjulpar är upplyft genom en fast upphängningsanordning.

Lär dig mer om bogsering

När du bogserar en annan bil får du inte köra fortare än 30 km/tim. Bärgningsbil får dock köras i 80 km/tim om det bogserade fordonets ena hjulpar är upplyft genom en fast upphängningsanordning. (4 kap 20 § Trafikförordningen) Bogsering med annat fordon än bärgningsbil ska ske på vägrenen där sådan finns.

Om avståndet mellan fordonen vid bogsering överstiger två meter, ska kopplingsanordningen vara tydligt utmärkt. (4 kap 5 § Trafikförordningen) Den som styr det bogserade fordonet måste ha körkort för fordonet.

Vid bogsering under mörker, skymning, gryning och i övrigt när det är påkallat av väderleken och det skadade fordonets belysning inte kan användas på föreskrivet sätt, ska det skadade fordonet märkas ut framtill med en lykta som visar vitt ljus framåt och med vita reflexer, och baktill med en lykta som visar rött ljus bakåt och med röda reflexer. Reflexerna ska vara placerade så lågt att de kan återkasta skenet från andra fordons halvljus. (3 kap 68 och 82 §§ Trafikförordningen)

En tvåhjulig motorcykel får aldrig dras eller skjutas av annat fordon. Du får heller inte när du kör en tvåhjulig motorcykel dra eller skjuta någon annan vägtrafikant framför dig, eller föra något annat fordon vid sidan om det inte är en tillkopplad sidovagn. (4 kap 19 § Trafikförordningen)

På cykel och moped får du aldrig låta dig dras eller skjutas av annat fordon. Du får inte heller med mopeden dra eller framför dig skjuta någon annan vägtrafikant eller föra något annat fordon vid sidan. (6 kap 5 § Trafikförordningen)

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

Var hittar jag trafikregler för cyklister?

Vad innebär väjningsplikt?

Vad gäller när jag som gångtrafikant ska gå över ett obevakat övergångsställe?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.