Bilars krocksäkerhet

Krocksäkerheten är det samma som bilens skyddande förmåga vid en olycka. Här spelar bilbälten, krockkuddar, huvudstöd och deformationszoner in. De senaste åren har antisladdsystem, bältespåminnare, sidokrockkuddar och mer avancerade whiplashskydd betytt mycket för säkerhetsutvecklingen. Skyddssystemen ger dock en högre skyddseffekt ju säkrare bilens grundkonstruktion är.

Hur väljer du en så krocksäker bil som möjligt?

Krocksäkerheten är det samma som bilens skyddande förmåga vid en olycka. Här spelar bilbälten, krockkuddar, huvudstöd och deformationszoner in. De senaste åren har antisladdsystem, bältespåminnare, sidokrockkuddar och mer avancerade whiplashskydd betytt mycket för säkerhetsutvecklingen. Skyddssystemen ger dock en högre skyddseffekt ju säkrare bilens grundkonstruktion är.

Vid en krock är bilens säkerhetsnivå många gånger avgörande för utgången av olyckan. Risken att dödas är mer än tio gånger högre i de minst säkra bilarna jämfört med de säkraste. Modernare bilar har generellt betydligt högre säkerhetsstandard än äldre modeller. En ny småbil kan därför ha lika hög, eller ännu högre, säkerhet än en gammal större bil. Skillnaden mellan olika märken och modeller är dock stor.

Krocktester och olycksanalyser ger en bra bild av hur väl en bil kan skydda passagerarna vid en krock. Till exempel finns EuroNcaps krocktester av nya bilar och Folksams rankning av de vanligaste bilarna på svenska vägar. Både EuroNcap och Folksam bedömer vad som händer med passagerarna vid en krock. EuroNcap testar dessutom hur bilen skyddar barn i bilen, samt hur aggressiv bilen är mot fotgängare vid en kollision. Vanligtvis finns bara en variant av en bilmodell med i krocktesterna. Men skillnaden i säkerhet mellan olika motorer eller varianter hos en bilmodell är ofta marginella.

För en ny bil rekommenderas att man i första hand väljer en modell med EuroNcaps högsta säkerhetsbetyg fem stjärnor, och aldrig mindre än fyra stjärnor. Begagnade bilar bör i första hand ha Folksams högsta betyg 40 procent högre säkerhet än medelbilen, eller ha bäst betyg i respektive storleksklass. Bilen bör dessutom ha ett effektivt whiplashskydd.

Samma bil - olika betyg?

Om bilen har fått olika betyg av EuroNcap och Folksam är grundregeln att Folksams betyg är det mest tillförlitliga. Vid en bedömning ska man till 75 procent förlita sig på Folksam och till 25 procent på betyget i EuroNcap. Detta beror på att Folksams statistik bygger på verkliga olyckor och att de allra flesta olyckorna sker i betydligt lägre hastigheter än de 64 km/tim som används vid EuroNcaps krocktester. En annan och ofta helt avgörande skillnad är att EuroNcap överhuvudtaget inte testar risken för whiplashskador. Eftersom dessa skador står för 60-70 procent av alla personskador i trafiken, så syns det direkt i Folksams säkerhetsrankning om bilen har ett bra eller dåligt whiplashskydd. Det optimala är naturligtvis att välja en bil som fått bra betyg av både Folksam och EuroNcap men låt Folksams omdöme fälla avgörandet om det är stor skillnad mellan betygen.

 

Marknadsöversikter

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.