Mätningar och observationer

För att öka trafiksäkerheten är det viktigt att först ha kunskap om nuläget och kunna kvantifiera problemet. Det är ofta först när man kan mäta något som det uppmärksammas, åtgärdas och följs upp. NTF har en gedigen erfarenhet av att mäta och observera olika trafikantbeteenden så som t.ex. hastighetsefterlevnad, bältesanvändning, hjälmanvändning eller annan användning av skyddsutrustning.

Vad gör NTF när det gäller mätningar och observationer av trafikantbeteende?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.