Hastighet

Trafikmiljö

Hastigheterna har kraftigt drivits upp på vägarna, troligen på grund av det i allmänhet stressade tempot som finns i samhället i dag. Vore hög tid för kampanjer av typen "Dämpa farten".

Är det möjligt att på ett ungefär avgöra av en bromssträcka hur fort föraren har kört?

Om jag kör på en tätt trafikerad väg och håller den skyltade hastigheten blir jag ofta omkörd, eftersom de flesta kör minst 10 km/tim fortare. Ska jag fortsätta att hålla skyltad hastighet och orsa...

Vilken krock blir våldsammast - en där en bil kör in i en vägg i 50 km/tim, eller en där två bilar som vardera kör i 50 km/tim frontalkrockar med varandra?

Om man rätar ut och breddar smala, krokiga, grusbelagda vägar i tätbebyggda områden - blir de säkrare, eller är effekten den motsatta?

Vilket år beslöt regeringen att införa 110 km/tim på motorvägar?

Hur det är med tecknet lågfartsväg? Måste man hålla 30 km/h eller är det bara en rekommendation?

Vi bor i ett klassiskt mindre villaområde utan hastighetsskylt. Vilken hastighet gäller?

Betyder motorvägsskylten att man får köra 110 km/tim om inte annat anges?

Vem ansvarar för hastighetsgränsen på en viss vägsträcka?

Vilken högsta hastighet är tillåten på motorväg där hastighetsangivelse saknas?

Vilken är den högsta tillåtna hastigheten om man kopplar en bromsad husvagn till en personbil?

Kan NTF påverka utformning av hastighetsdämpande åtgärder?

Hur långsamt får man köra på en motorväg?

Vilken är den högsta tillåtna hastighet som en obromsad släpvagn som med last väger ca 200 kg?

Hur lång är bromssträckan med dubbdäck vid 90 km/h och vid 110 km/h vid torr respektive våt vägbana?

Gör en person med en 250 hk stark bil säkrare omkörningar än om han/hon hade haft en på 150 hk eftersom den på 250 hk är snabbare?

Vilken är högsta tillåtna hastigheten på en vägsträcka som inleds med vägmärket "Rekommenderad lägre hastighet"?

Hur räknar man ut stoppsträckan, bromsträckan och reaktionstsräckan?

Utanför skolor är det vanligt med hastighetsbegränsning 30 km/tim. Ibland finns det en tilläggsskylt som säger t ex "7.00-16.00 mån - fre". Då är det klart när det gäller. Men om det inte finns någ...