Cirkulationsplats

Lagar och regler

Vilket regler gäller vid cykelpassager; cykelpassage mitt på en väg, cykelpassage efter cirkulationsplats respektive cykelpassage efter högersväng?

När ska man blinka i en rondell? När man svänger ut från rondellen eller så fort man kommit in i den?

När ska man blinka (ge körriktningstecken) i cirkulationsplats?

Jag önskar fullständig information om hur man kör i en rondell.

Vem har företräde vid cykelpassager i cirkulationsplatser? Ska bilisten eller cyklisten lämna företräde?

Tecken i cirkulationsplats?

Vilket körfält ska jag välja när jag ska ut ur en rondell?

Cykelpassage efter cirkulationsplats?