Cirkulationsplats

Lagar och regler

Vilket regler gäller vid cykelpassager; cykelpassage mitt på en väg, cykelpassage efter cirkulationsplats respektive cykelpassage efter högersväng?

När ska man blinka (ge körriktningstecken) i cirkulationsplats?

Jag önskar fullständig information om hur man kör i en rondell.