Cyklar och lekfordon

Hur ska barnets första cykel vara? Och vad gäller när barnet vill använda lekfordon som bobbycar, trehjuling, balanscykel/springcykel, sparkcykel, skateboard och batteridrivna fyrhjulingar? Det är frågor som vi besvarar här.

Vilka råd finns för cyklar och lekfordon som mitt barn vill använda?

Ett lekfordon är ett fordon som inte kan eller får köras fortare än 6 km/tim. Om fordonet är utrustat med motor måste det vara en elmotor*. Fordonet får inte ha förbränningsmotor och ska vara avsedd för barn upp till 14 år. Ett barn på lekfordon anses i trafiken som gående. Den vanligaste typen av lekfordon som används utomhus är troligen sparkcykeln. Men bobbycar, trehjuling, balanscykel/springcykel och skateboard är också lekfordon, liksom batteridrivna fyrhjulingar. 

 

*ett fordon med förbränningsmotor kan aldrig räknas som ett lekfordon och den som framför ett fordon som inte är godkänt för användning i trafik får böta. Vårdnadshavare kan dömas för tillåtande av olovlig körning. 

Marknadsöversikter

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.