Konsumentupplysning

Gående i trafiken

Risken att bli påkörd och dödad av en bil är tre gånger så stor i mörker som i dagsljus. Genom att bära reflexer syns du bättre och minskar risken för att råka ut för en olycka betydligt.
Halkrisk för fotgängare är en allvarlig men ofta förbisedd fara. Fall- och halkolyckor registreras inte som trafikolyckor. Det innebär att de inte förekommer i den officiella statistiken, och får därför alltför lite uppmärksamhet.

Bland de skador som fotgängare råkar ut för sker ungefär en tredjedel i en singelolycka – merparten vid halkolyckor. Tyvärr leder halkolyckorna ofta till svåra skador och lång konvalescens.

Reflexer hör inte bara hemma på mörka landsvägar. I stadstrafik är det ännu viktigare att bära reflex, trots neonskyltar och gatlyktor. De flesta olyckor med gående sker i tättbebyggda områden med gatubelysning.

Vad säger lagen?

  • När du går på väg utan gångväg/trottoar ska du gå så långt som möjligt till vänster för att tidigt se mötande trafik och kunna få ögonkontakt med förare.
  • På en gemensam gång- och cykelbana ska du om möjligt hålla till vänster för att se mötande trafik och kunna få ögonkontakt med cyklister.
  • Enligt lagen ska det i mörker finnas reflexer på cyklar, mopeder, rullstolar, sparkar, traktorer, hästfordon och släpfordon som dras av traktor eller motorredskap.
  • Mer information om reflexer på cyklar hittar du på sidan om cykelbelysning.
  • För mopeder gäller att reflexer ska vara godkända och återkasta vitt ljus framåt, rött ljus bakåt och orangegult eller vitt åt sidorna. På moped med tramp- eller vevanordning ska pedalerna ha reflexer som återkastar orangegult ljus framåt och bakåt.

 

Vad anser NTF?

För att gående ska kunna röra sig säkert i trafiken anser NTF att det är viktigt med en systemsyn så att både trafikmiljö, fordon och trafikant inkluderas i de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna.

När det gäller trafikmiljö anser NTF att…
• Det behövs ett etappmål som inkluderar gåendes singelolyckor (fallolyckor) och därmed indikatorer som styr mot färre fallolyckor i trafikmiljön. Gåendes singelolyckor ska ingå i den offentliga statistiken.
• Gående har rätt till en säker trafikmiljö både i tätorter och på landsbygden utefter det statliga vägnätet. Trafikmiljön ska vara utformad utifrån den gåendes behov och separerad från motorfordonstrafik och cyklister. Bra belysning är viktigt.
• Säkerheten för gående som är barn, äldre och trafikanter med funktionsnedsättning ska prioriteras.
• 30 km/tim ska vara högsta hastighet i tätort där gående inte är separerade från biltrafiken.
• Övergångsställen ska hastighetssäkras exempelvis genom att vara upphöjda.
• Intervallerna för gående vid trafikljus ska vara längre och anpassas till äldre, trafikanter med funktionsnedsättning och barn.
• Drift och underhåll av gångbanor ska vara prioriterat året om.

När det gäller fordon anser NTF att…
• Nya personbilar ska vara utrustade med säkerhetssystem/förarstödssystem som hjälper föraren att undvika kollision med gående (exempelvis automatiska bromsar, filbytesvarnare, trötthetsvarnare, backkamera) och med förlåtande fronter och externa krockkuddar som mildrar vid en kollision.
• Tunga fordon ska ha extra backspeglar och teknik som varnar för gående i döda vinkeln.

När det gäller trafikant anser NTF att…
• Motorfordonsförare ska ta större hänsyn till gående och andra oskyddade trafikanter.
• Andelen motorfordonsförare och cyklister som lämnar gående företräde vid obevakade övergångsställen ska öka.
• Gående ska följa trafikregler och visa ett säkert beteende samt samspela med andra trafikanter, t.ex. vid övergångsställen. Informations- och utbildningsåtgärder behövs.
• Gående ska använda reflexer och reflexvästar för ökad synbarhet i mörker såväl i tätort som på landsbygd. Informationsåtgärder för ökad användning behövs.
• Gående ska använda halkskydd och skor med bra sula för ökat skydd vintertid. Informationsåtgärder för ökad användning behövs.


Läs mer om vad NTF anser i NTFs policy.