Konsumentupplysning

Gående i trafiken

Risken att bli påkörd och dödad av en bil är tre gånger så stor i mörker som i dagsljus. Genom att bära reflexer syns du bättre och minskar risken för att råka ut för en olycka betydligt.
Halkrisk för fotgängare är en allvarlig men ofta förbisedd fara. Fall- och halkolyckor registreras inte som trafikolyckor. Det innebär att de inte förekommer i den officiella statistiken, och får därför alltför lite uppmärksamhet.

Bland de skador som fotgängare råkar ut för sker ungefär en tredjedel i en singelolycka – merparten vid halkolyckor. Tyvärr leder halkolyckorna ofta till svåra skador och lång konvalescens.

Reflexer hör inte bara hemma på mörka landsvägar. I stadstrafik är det ännu viktigare att bära reflex, trots neonskyltar och gatlyktor. De flesta olyckor med gående sker i tättbebyggda områden med gatubelysning.

Vad säger lagen?

  • När du går på väg utan gångväg/trottoar ska du gå så långt som möjligt till vänster för att tidigt se mötande trafik och kunna få ögonkontakt med förare.
  • På en gemensam gång- och cykelbana ska du om möjligt hålla till vänster för att se mötande trafik och kunna få ögonkontakt med cyklister.
  • Enligt lagen ska det i mörker finnas reflexer på cyklar, mopeder, rullstolar, sparkar, traktorer, hästfordon och släpfordon som dras av traktor eller motorredskap.
  • Mer information om reflexer på cyklar hittar du på sidan om cykelbelysning.
  • För mopeder gäller att reflexer ska vara godkända och återkasta vitt ljus framåt, rött ljus bakåt och orangegult eller vitt åt sidorna. På moped med tramp- eller vevanordning ska pedalerna ha reflexer som återkastar orangegult ljus framåt och bakåt.

 

Vad anser NTF?

För att gående ska kunna röra sig säkert i trafiken anser NTF att det är viktigt med en systemsyn så att både trafikmiljö, fordon och trafikant inkluderas i de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna.

När det gäller trafikmiljö anser NTF att…
• Det behövs ett etappmål som inkluderar gåendes singelolyckor (fallolyckor) och därmed indikatorer som styr mot färre fallolyckor i trafikmiljön. Gåendes singelolyckor ska ingå i den offentliga statistiken.
• Gående har rätt till en säker trafikmiljö både i tätorter och på landsbygden utefter det statliga vägnätet. Trafikmiljön ska vara utformad utifrån den gåendes behov och separerad från motorfordonstrafik och cyklister. Bra belysning är viktigt.
• Säkerheten för gående som är barn, äldre och trafikanter med funktionsnedsättning ska prioriteras.
• 30 km/tim ska vara högsta hastighet i tätort där gående inte är separerade från biltrafiken.
• Övergångsställen ska hastighetssäkras exempelvis genom att vara upphöjda.
• Intervallerna för gående vid trafikljus ska vara längre och anpassas till äldre, trafikanter med funktionsnedsättning och barn.
• Drift och underhåll av gångbanor ska vara prioriterat året om.

När det gäller fordon anser NTF att…
• Nya personbilar ska vara utrustade med säkerhetssystem/förarstödssystem som hjälper föraren att undvika kollision med gående (exempelvis automatiska bromsar, filbytesvarnare, trötthetsvarnare, backkamera) och med förlåtande fronter och externa krockkuddar som mildrar vid en kollision.
• Tunga fordon ska ha extra backspeglar och teknik som varnar för gående i döda vinkeln.

När det gäller trafikant anser NTF att…
• Motorfordonsförare ska ta större hänsyn till gående och andra oskyddade trafikanter.
• Andelen motorfordonsförare och cyklister som lämnar gående företräde vid obevakade övergångsställen ska öka.
• Gående ska följa trafikregler och visa ett säkert beteende samt samspela med andra trafikanter, t.ex. vid övergångsställen. Informations- och utbildningsåtgärder behövs.
• Gående ska använda reflexer och reflexvästar för ökad synbarhet i mörker såväl i tätort som på landsbygd. Informationsåtgärder för ökad användning behövs.
• Gående ska använda halkskydd och skor med bra sula för ökat skydd vintertid. Informationsåtgärder för ökad användning behövs.


Läs mer om vad NTF anser i NTFs policy.

 

40 procent av alla trafikolyckor där gående är inblandade inträffar när det är mörkt. Genom att bära reflexer syns du bättre och minskar risken för att råka ut för en olycka betydligt. På de här si...

Halkrisk för fotgängare är en allvarlig men ofta förbisedd fara. Fall- och halkolyckor registreras inte som trafikolyckor. Sedan 2012 års resultat har Trafikverket dock redovisat allvarligt skadade...

Stavgång har kommit att bli en populär och bra träningsform. Använder man stavarna på ett bra sätt stärker träningsformen upp till 90 % av kroppens alla muskler. Du tränar koordination, kondition o...

Käppen kan ge god avlastning vid knä eller höftont, den är också till god hjälp vid balansproblem.

Utgå från dina behov. Fundera på om du behöver rollatorn för inomhusbruk, eller även för säkrare promenader utomhus. Möjligen har du behov av att transportera matkassen hem från butiken.

Ett lekfordon är ett fordon som inte kan eller får köras fortare än 6 km/tim. Den får inte ha förbränningsmotor och ska vara avsedd för barn upp till 14 år. Ett barn på lekfordon anses i trafiken s...